Matrikkelbrev

Veiledning utlevering av matrikkelbrev

Hva er matrikkelbrev?

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato.

Matrikkelbrev inneholder opplysninger om:

 • Etablering av eiendommen - Etableringsdato, utskilt fra eiendom, bruksnavn hvis det finnes,  "matrikkelskyld" hvis det finnes.
 • Adresse(r) - Registrerte adresser på eiendommen.
 • Bygning(er) - Data om registrerte bygninger.
 • Eiendomsgrenser - Kart med eiendomsgrenser.

For eiendommer/matrikkelenheter vil det være informasjon om (listen under er ikke fullstendig):

 • hvem som eier eiendommen
 • hva slags type eiendom det er
 • hvor stor den er
 • eiendomsgrenser
 • historikk i forhold til naboeiendommer

For bygninger vil det typisk være informasjon om

 • antall etasjer
 • areal
 • antall boliger
 • boligens adresse
 • bygningstype
 • byggeår
 • det er tilbygg eller ikke
 • vann og avløp
 • heis
 • oppvarming med mer

Adresseinformasjonen vil i hovedsak handle om hvilke soner den hører til:

 • grunnkrets
 • valgkrets
 • postsone
 • kirkesogn
Hvem kan bestille matrikkelbrev?

Den som er registrert i grunnboken som eier kan bestille matrikkelbrev.

Om du ikke er hjemmelshaver (eier) av eiendommen er det kun ved noen unntak du kan bestille matrikkelbrev.

Hvordan bestiller man matrikkelbrev?

Matrikkelbrev kan bestilles på www.infoland.no.

Bestilling av matrikkelbrev kan også gjøres ved personlig oppmøte hos Regulering, byggesak og geodata, på Lørenskog Hus. Vi anbefaler å gjøre en avtale på forhånd.

Ta kontakt på telefon 6793 4250.

Husk å ta med gyldig identifikasjon.

Kan du ikke bestille matrikkelbrev?

Hvis du ikke kan bestille matrikkelbrev, men ønsker matrikkelinformasjon kan du kan bestille utdrag av matrikkelinformasjon, kart og/eller koordinatfil på infoland.

Hva koster et matrikkelbrev?

Matrikkelbrev på inntil 10 sider: 175,- eks. moms.
Matrikkelbrev over 10 sider: 350,- eks. moms.

Jeg vil se hva som er tinglyst på eiendommen

Hvis du vil se hva som er tinglyst på eiendommen eller hvis du vil se et tinglyst dokument må du kontakte Tinglysingen, Statens kartverk.

Grunnboksblad og tinglyste dokumenter kan bestilles elektronisk på
kartverkets hjemmeside,  eller kartverkets matrikkelinnsynsløsning, SeEiendom.

Kartverket kan kontaktes på telefon: 3211 8000.

Hva gjør jeg hvis jeg ser at det er feil i matrikkelbrevet?

Den som er registrert eier av en eiendom kan kreve at kommunen retter feilen. Den som krever retting må dokumentere at opplysningene som er registrert i matrikkelen er uriktige eller ufullstendige. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 6793 4250 for veiledning.

Krav om retting må sendes skriftlig til :

postmottak@lorenskog.kommune.no

eller

Lørenskog kommune
Postboks 304
1471 Lørenskog

Dersom kommunen blir oppmerksom på at vi har ført feil, kan vi rette det på eget initiativ.

Aktuelle lenker

Matrikkelloven
Matrikkelforskriften
Infoland
Kartverkets matrikkelinnsynsløsning, SeEiendom

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Joachim Bredesen tlf: 474 84 935

Sabrije Kelmendi    tlf: 907 75 842