Situasjonskart

Du bestiller situasjonskart her.

Veiledning situasjonskart

Hva er et situasjonskart?

Situasjonskartet er et kartutsnitt, hvor offentlige rammebetingelser for plan- og byggesaksbehandlingen er tegnet inn.

Disse opplysninger finner du på kommunens situasjonskart enten som tekst eller tegning:

 • gnr/bnr på eiendommen og berørte nabo- og gjenboereiendommer for tiltaket
 • eiendomsgrenser
 • atkomst til eiendommen
 • høydekurver
 • målestokk
 • rutenett med koordinater
 • plangrunnlag

Situasjonskartet skal være i målestokk og skal ikke være eldre enn ett år.

Kartprojeksjon: UTM sone 32, Datum Euref89, Vertikaldatum NN2000, Ekvidistanse 1m.

Når trenger jeg situasjonskart?

Situasjonskart kreves når du skal bygge noe som opptar nye areal av tomta. Det vil si hvis du skal bygge ny garasje, tilbygg eller frittliggende konstruksjon/ bygning. Situasjonskart kreves også dersom du skal be om/rekvirere oppmåling på eiendommen din.

Tiltaket tegnes inn på situasjonskartet, som sendes inn sammen med søknaden/rekvisisjonen.

Utskrifter fra Teknisk kart er ikke gyldig som situasjonskart.

Vi har laget en oversikt over planer, bestemmelser og restriksjoner som du kanskje må forholde deg til. Oversikten finner du her.

Hva får jeg når jeg bestiller situasjonskart?

Kartklienten på internett gir deg fire kart + reguleringsbestemmelser og 3 følgeskriv:

 1. Situasjonskart
 2. Plankart
 3. Kommuneplankart
 4. Temakart
 5. Reguleringsbestemmelser
 6. Følgeskriv til situasjonskart
 7. Spesielle forhold
 8. Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplan

Private ledninger mindre enn 100mm for VL og 150mm for SP / OV / AF og private stikkledninger er inntegnet på kartet med grå farge. Disse ledningene er kun ment som illustrasjon, deres geografiske plassering er ikke bestemt. Opplysninger om private ledninger kan fås ved å kontakte Teknisk sektor, kommunalteknikk.
Offentlige vann / avløpsledninger er i overensstemmelse med kartet.

Kommunen tar forbehold om feil i kartet.

Kartprojeksjon: UTM sone 32, Datum Euref89, Vertikaldatum NN2000, Ekvidistanse 1m.

Hva koster situasjonskartet?

Situasjonskartet er gratis dersom du bestiller det fra kommunens hjemmeside.

Hvor kan jeg bestille situasjonskart?

Situasjonskart bestiller du selv på kommunens egen kartløsning. Du bestiller det her.

Situasjonskartet må skrives ut i riktig målestokk. PDF ‘en må skrives ut i faktisk størrelse. Ikke tilpasset. - Kontrollmål rutenettet. På et kart i 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10cm.

 

Veiledning til bestilling

Veileder for bestilling av situasjonskart finner du her.

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Joachim Bredesen tlf: 474 84 935

Ann-Karin Isaksen tlf: 907 70 741 

Jeg får ikke til å skrive ut situasjonskartet.

Får du ikke til å lage situasjonskartet selv, målestokken på kartet blir feil, eller det er andre feilsituasjoner må du bestille kartet fra kommunen.

Bestillingen sender du til postmottak@lorenskog.kommune.no eller pr. post.

Jeg lurer på noe i kartet

Hvis du vil ha veiledning angående kartet kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Sigve Kristiansen tlf.nr: 907 73 628

Elisabeth Bråthen tlf.nr: 902 05 355