Bruksenhetsnummer

Veiledning bruksenhetsnummer

Hva er et bolignummer/bruksenhetsnummer?

Bruksenhetsnummer er en del av den offisielle adressen din. Tidligere ble dette kalt bolignummer. Når flere boliger deler samme adresse, får de egne bolignumre (bruksenhetsnumre). Bolignummer beskriver hvor boligen er plassert i bygningen eller oppgangen.

Rekkehus, vertikaldelte tomannsboliger og eneboliger har vanligvis ikke bolignummer. Dette er fordi de gjerne har en selvstendig adresse som de ikke deler med noen andre boliger. Hvis det kun er registrert en bolig på adressen din er bolignummeret som oftest H0101.

Hvordan bestemmes bruksenhetsnummer?

Bruksenhetsnummer består av en etasjekode, etasjenummer og leilighetens beliggenhet i etasjen.

Etasjekodene er K (kjeller), U (underetasje), H (hovedetasje), L (loft). Etasjekoden er det første tegnet i bruksenhetsnummeret.

De neste to sifrene angir hvilken etasje inngangsdøren til bruksenheten ligger.

De to siste sifrene angir leilighetens plassering i etasjen. Nummerering starter til venstre sett fra trappens øverste trinn og følge klokken mot høyre.

Eksempel: Bolignummer "H0203" betyr at boligen ligger i andre etasje, og er den tredje boligen i etasjen fra venstre (sett fra trappens øverste trinn).

Statens kartverk har utarbeidet en veileder som forklarer hvordan bruksenhetsnummer tildeles. Se veiledningen her.

Hva er bruksenhetsnummeret mitt?

Kartverket har laget en forklaring:

Bruksenhetsnummer

Hvorfor er ikke leilighetsnummer og bruksenhetsnummer det samme?

Bolignummer gis etter et gitt system som er bestemt av Statens Kartverk. Leilighetsnummer er gitt av eier, utbygger eller beboere og er et internt nummer som ikke er registrert hos kommunen.  

Døren min er ikke merket med bruksenhetsnummer

Kartverket har i flere år sendt ut gratis adressemerker til beboere i flerbolighus. Denne servicen ble det slutt på fra 28. mars 2019. Fra den datoen må beboere skaffe dette selv.

Eier, fester, beboer eller tiltakshaver skal merke bruksenhet som er tildelt egen offisiell adresse, med adressemerke. Merket skal settes synlig på eller ved inngangsdøren for bruksenheten. Bruksenheter merket i samsvar med tidligere regelverk, behøver ikke endre slik merking.

Kartverket har også laget en veileder om adressemerker. Veilederen finner du her.

Kommunen har ikke gitt leiligheten min bruksnummer.

Hvis boligen din ikke er godkjent etter plan- og bygningsloven, vil den normalt ikke ha eget bolignummer (bruksenhetsnummer). Da vil du heller ikke finne bolignummeret hos Folkeregisteret eller i matrikkelen, som er Norges offisielle eiendomsregister. Bolignumrene er som regel registrert i matrikkelen på bakgrunn av plantegninger som er blitt godkjent i byggesaksbehandling hos oss.

Hvis matrikkelen er feil må hjemmelshaver kreve retting av matrikkelen.

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte Kartverket på tlf.nr. 32 11 80 00

Eller kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Sigve Kristiansen   Tlf: 907 73 628

Joachim Bredesen Tlf: 474 84 935