Hjemmelsovergang

Eierskifte ved kjøp

Ved overtagelse av eiendom må det skrives et skjøte. Det er nåværende tinglyst eier(e) som skal skrive skjøte. Skjøte må foreligge i to eksemplarer og er en privat sak mellom kjøper og selger. Da skjøtet er en privat sak treng det ikke være innom kommunen før overskjøtelse av eiendom. Mer infomasjon om skjøte finner du her: kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/skjote/

Ved kjøp og salg av eiendom må det foreligge konsesjonsvedtak, eller egenerklæring om konsesjonsfrihet. Informasjon om konsesjon finnes her: Konsesjon og konsesjonsfrihet

Eierskifte ved arv/skifte/uskifte

Ved dødsfall må eiendom overdras fra den avdøde til arvinger i forbindelse med arv, skifte eller uskifte. Eierskifte skjer ved å tinglyse skjemaet «Hjemmelserklæring ved arv, skifte, uskifte»  sammen med skifteattesten som blir utsendt av Tingretten. Finner skjemaet her: Hjemmelserklæring ved arv, skifte, uskifte

Du kan lese mer om hjemmelsoverdragelse ved arv, skifte, uskifte her: kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/arv-skifte-og-uskifte/

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte Kartverket på tlf.nr: 32 11 80 00

Eller kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Bråthen tlf.nr: 902 05 355

Sigve Kristiansen tlf.nr: 907 73 628