Melde flytting

Melde flytting?

Skal du flytte må du melde fra til folkeregisteret og posten. Posten ettersender post gratis 2 måneder slik at du har tid til å opplyse dine private kontakter om ny adresse. Når du registrer ny adresse i folkeregisteret vil offentlige etater få din nye adresse.

Det er mulig registrere ny adresse på begge steder i postens nye løsning: posten.no/adressetjenester/adresseendring

Folkeregisteret: skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/

Trenger du veileding?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte Kartverket på tlf.nr. 32 11 80 00

Eller kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Sigve Kristiansen   tlf: 907 73 628

Joachim Bredesen tlf: 474 84 935