Oppmåling av uteareal som tilleggsdel til seksjon

Beskrivelse av tjenesten 
Råderettsgrensen klarlegges, måles og kartfestes. Det utstedes et måledokument for hvert uteareal. Grensepunktene merkes med offentlig godkjent grensemerke. 
 
Hva gjør kunden
Kunden tegner inn forslag til oppdeling av uteareal som tilleggsdel til seksjon på et
situasjonskart/seksjoneringskart og sender inn begjæring om oppdeling i eierseksjoner. 
 
Hva gjør kommunen
Søknaden blir behandlet av byggesak. Kan søknaden godkjennes oversendes søknaden til  geodata for oppmåling i marka. Når det er oppnådd enighet om råderettsgrensens beliggenhet sendes seksjoneringen til tinglysing. 
 
Dokumentasjon  
Det utstedes en protokoll med underskrifter fra de fremmøtte parter ved grenseoppgangen. 
 
Avgifter/Gebyrer
Gebyr i flg. Lørenskog kommunes Gebyrregulativ (PDF, 302 kB) for oppmålingsarbeider og situasjonskart. 
 
Hjemmel
Matrikkelloven-2005-06-17-101 av 17. juni, 2005 
 
Avgjøres av
Teknisk sektor 
 
Klage  
Dersom partene ikke møter ved grensefastsettelsen må skriftlig klage på grensemerkenes beliggenhet meddeles geodata innen 3 uker etter at oppmåling har funnet sted. Geodata forbereder klagesak for jordskifteretten. 
 
Behandlingstid  
Så raskt som mulig - eller etter avtale. 
 
Skjema / Blankett 
Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering med seksjoneringskart der utearealene er tegnet inn. 
 
Merknader  
Det utstedes et måledokument for hvert uteareal som sendes eier av den enkelte seksjon.