Fjerne grensemerke?

Har du behov for midlertidig fjerning eller fjerning av eksiterende grensemerke må du informere naboene og Lørenskog kommune. Har du ikke avtale med naboene og kommunen regnes det som ulovlig fjerning. Ulovlig fjerning, flytting eller ødeleggelse av grensemerker kan straffeforfølges etter straffeloven paragraf 364. Det er ikke lov å fjerne og sette tilbake grensemerker selv da det ikke blir kontrollert at det blir satt ned på riktig sted.

Permanent fjerne grensemerker

Har du behov for fjerning av et eksisterende grensemerke må det være samtykke fra alle eiere som deler grensemerket og det må avtales med kommunen, paragraf 42 i matrikkellova. Det må i tillegg begrunnes hvorfor grensemerket skal fjernes. Grunnen til at kommunen skal bli informert er at kartet må bli oppdatert og det må sjekkes at grensepunktet er oppmålt etter dagens krav. Er det ikke oppmålt etter dagens krav må det måles opp ved en oppmålingsforretning før det kan fjernes. Er det bare privat avtale uten å informere kommunen regnes det som ulovlig fjerning av grensemerke.

Er det et eldre grensemerker som kors i fjell og jordfaste stein eller grensesteiner bør det ikke fjernes om det ikke er en direkte ulempe. Det er fordi slike merker kan ha betydning for gamle rettigheter. Det samme gjelder i stor grad andre eldre merker som f.eks. rør.

Midlertid fjerning av grensemerker

Har du behov for midlertidig fjerne et grensemerke må det være samtykke fra alle eiere som deler grensemerket og det må avtales med kommunen, paragraf 42 i matrikkellova. Grunnen til at kommunen skal bli informert er fordi det må sjekkes at grensepunktet er oppmålt etter dagens krav, slik vi kan bruke  koordinaten til å sette det tilbake. Er det ikke oppmålt etter dagens krav må det måles opp ved en oppmålingsforretning før det kan fjernes. Når grensemerket skal settes på plass trengs det en oppmålingsforretning og er den som rekvirer grensemerke som betaler. Det er ikke lov å fjerne og sette tilbake grensemerker selv. Mer informasjon om oppmåling finnes her.

Er det et eldre grensemerker som kors i fjell og jordfaste stein eller grensesteiner bør det ikke fjernes eller flyttes på om det ikke er en direkte ulempe. Det er fordi slike merker kan ha betydning for gamle rettigheter. Det samme gjelder i stor grad andre eldre merker som f.eks. rør.

Ulovlig fjerning av grensemerker

Er det et firma som har fjernet grensemerket, typisk ved graving, anbefaler vi å kontakte firma direkte. De fleste ønsker å rydde opp etter seg.

Er det en privatperson som har fjernet grensemerket uten avtale med deg anbefaler vi å prøve å snakke med dem og prøve å komme frem til en avtale. Men husk at avtalen må enten følge regler nevnt under fanen permanent fjerne grensemerke, eller at det bestilles en oppmålingsforretning og setter opp grensemerket igjen.

Har noen fjernet et grensemerket ulovlig og dere ikke kommer frem til en avtale kan ikke kommunen kreve det satt opp igjen, det er ikke under vår myndighet. Ulovlig fjerning av grensemerker regnes som dokumentforfalskning og går går under straffeloven. Der er politiet som må kontaktes og de kan videre veilede dere.