Sammenslåing

Veiledning sammenslåing

Hva er sammenslåing?

Sammenslåing vil si at man slår sammen to eller flere eiendommer til en eiendom.

Hvem kan søke om sammenslåing?

Den som i grunnboken er registrert som eier av eiendommene (hjemmelshaver) kan søke om sammenslåing.

Hva må til for at eiendommer han slås sammen?

Eiendommene som skal slås sammen må ligge i samme kommune og ha lik hjemmelshaver. Hvis det er tinglyst pant i flere eiendommer, må det være like heftelser. Det vil si at samme pantedokument må være tinglyst på alle eiendommer hvor det er tinglyst pant.

Hvis noen har bruksrett på en av eiendommene som skal sammenslås må den eller de varsles.

Hvis det er tinglyst urådighet på en eller flere eiendommer, må urådighetshaver samtykke til sammenslåingen.

Hvordan kan du se hva som er tinglyst på eiendommen?

Om det er heftet pant eller andre heftelser på eiendommene kan du se ved å velge «vis grunnboken» på www.seeiendom.no.

Hvordan søker du?

Disse dokumentene skal følge med søknaden:

 • Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
  Skjemaet finner du her.
 • Situasjonskart
  På situasjonskartet skal det merkes hvilke eiendommer som søkes sammenslått.
  Situasjonskart kan du bestille gratis her.
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
  Hvis noen har bruksrett på eiendommen som utgår må det legges ved bekreftelse om at den som har retten er varslet om sammenslåingen.
Hvor sendes søknaden?

e-post:  postmottak@lorenskog.kommune.no

tradisjonell post:             

Lørenskog kommune
Postboks 304
1471 Lørenskog

Søknad kan også leveres til Lørenskog kommunes postmottak på Rådhuset, Hasselveien 6.

Kommunens saksbehandling

Kommunen kontrollerer at eiendommene kan slås sammen. Når alt er i orden, blir sammenslåingen matrikkelført og sendt til tinglysing. Når saken er tinglyst avsluttes saken ved at du som hjemmelshaver får tilsendt oppdatert matrikkelbrev og grunnboksblad for den eksisterende eiendommen.

Pris

Gratis

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Sigve Kristiansen   tlf: 907 73 628

Elisabeth Bråthen  tlf: 902 05 355