Sletting av seksjonering

Veiledning sletting av seksjonering

Hva er eierseksjonssameie?

Et eierseksjonssameie er en eiendomsform hvor den enkelte seksjonseier eier en ideell andel av eiendommens totale bygningsmasse, med en tilhørende enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen (bruksenhet). Hver seksjon tinglyses slik at hver enkelt kan pantsettes for seg. Hele eiendommen (bygning og tomt) er i sameie med andre seksjonseiere.

Hver selveierenhet kalles en eierseksjon, resten kalles fellesareal. Andre navn på eierseksjoner benyttes også, for eksempel selveierleiligheter og eiendomsleiligheter.

Hva får du?

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Hvordan sletter man seksjonering?

Dersom eiendommen ikke lenger skal brukes som en seksjonert eiendom, kan seksjoneringen oppløses og slettes.

Lørenskog kommune har laget et eget skjema: Søknad om sletting av seksjonering (PDF, 2 MB).

Veiledning av skjema: Veiledning for søknad om sletting av seksjonering (PDF, 125 kB).

Det må sendes inn 2 eksemplarer av skjemaet. 

Hvor sendes søknaden?

Lørenskog kommune
Geodata
Postboks 304
1471 Lørenskog

Lovregulering

Eierseksjoner er lovregulert i lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Saksbehandling hos kommunen

En begjæring om sletting av en seksjonering regnes ikke som et vedtak etter eierseksjonsloven og begjæringen om sletting kan derfor sendes til tinglysing umiddelbart etter matrikkelføringen, uten hensyn til klagefrist, jf. eierseksjonsloven § 17.

Hva koster det?

Sletting av seksjonering er gratis. 

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Sabrije Kelmendi   tlf: 907 75 842

Elisabeth Bråthen  tlf: 902 05 355