Stedsnavn/veinavn

I Lørenskog kommune er de aller fleste veier, gater og kommunale anlegg allerede navnsatt. Byggeaktivitet kan likevel utløse behov for nye navn. Kommunen sørger da for at navnene vedtas på riktig måte. Dette sikrer at de kan tas i bruk i offentlige sammenhenger, som i kart, på skilt og som del av adresser.

Navnemyndighet

I hovedsak er det to navnemyndigheter i Norge: Kartverket og kommunene.

Kommunen fastsetter navn på kommunale anlegg i sine respektive ansvarsområder.

Kartverket er ansvarlig for gårds- og bruksnavn, naturnavn og for anlegg eller eiendommer i statlig eie.

Et selskap eller organisasjon som hverken er statlig, fylkeskommunal eller kommunal kan navnsette seg selv uten forpliktelse til lov om stadnamn. Stedsnavnloven omfavner heller ikke etternavn på tross av at mange norske etternavn har rot i et steds- eller gårdsnavn.

Tildeling av stedsnavn/adresse-/vei-/gatenavn

Tildeling av adresse-/vei-/gatenavn gjøres av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget i Lørenskog kommune og gjøres i egen navnesak. Informasjon finnes her: Stedsnavn

For spørsmål vedrørende tildeling av navn henvises det til kultursektoren i Lørenskog kommune: Kontaktinformasjon

Er stedsnavnet feil eller mangler i kartet?

Meld fra om stedsnavn som er feilplassert, som mangler eller er skrevet feil i kartet. 

Det kan meldes inn til Kartverket i deres løsning: Rettikartet

Gjelder det feil i kommunens kart kan det meldes inn på e-post: postmottak@lorenskog.kommune.no