Statens kartverk stenger muligheten til endringer på eiendom i slutten av desember 2019

Er du i gang med å opprette en ny eiendom, endring av eiendomsgrenser, har tenkt å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller sende inn skjøte, vil vi gjøre deg oppmerksom på at matrikkelen og grunnboka stenger i slutten av året. Det kan påvirke tidspunktet for når saken/dokumentet kan bli ført og tinglyst.

Stenging av matrikkel desember 2019

Bakgrunn

Som en følge at fylkessammenslåingen som trer i kraft 1. januar 2020 får alle kommunene i det nye Viken fylke nytt kommunenummer. Det samme gjelder alle andre kommuner som er berørt av kommune- eller fylkessammenslåing. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet stenger Statens kartverk systemene for all oppdatering noen virkedager i desember 2019.

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Grunnboka er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler.

Når er det stengt?

Matrikkelen stenges for all oppdatering fra 13. desember 2019 kl.18:00 til 1.januar 2020.

Grunnboken stenges for all oppdatering fra 27.desember 2019 kl.20:00 til 1.januar 2020.

Hvilke konsekvenser vil det bety for Lørenskog kommunes innbyggere?
  • Ingen matrikkelføring i perioden matrikkelen er stengt. Det betyr bl.a. at eiendomsdannelse, endring av eiendomsgrenser, bygningsregistrering eller nye adresser ikke kan fullføres i denne perioden.
  • Ingen føring av konsesjonsvedtak eller egenerklæring om konsesjonsfrihet i perioden matrikkelen er stengt. Du kan sende inn søknad om egenerklæring på papir i perioden matrikkelen er stengt og få bekreftelse fra kommunen. Etter at kommunen har behandlet egenerklæringen må dere selv sende inn egenerklæring med hjemmelsdokumentet til tinglysning. Hvis det kan vente anbefaler vi det, da dette er en mer tidskrevende prosess.
  • Ingen tinglysning i perioden grunnboka er stengt. Dvs. bl.a. at det ikke kan registreres skjøte i denne perioden.

Derfor vær tidlig ute ellers kan ting måtte vente til 2020.

Frist for innsending av matrikkeldokumenter

Det er satt en frist på 29.november for kommunen å sende inn matrikkeldokumenter til tinglysning som skal registreres i år. Det vil si dokumenter som gjelder opprettelse av ny eiendom, sammenslåing, arealoverføring, seksjonering og reseksjonering. Ved mer komplekse saker kan vi kreve tidligere frist på dokumenter, det gjelder spesielt seksjonering og reseksjonering. Denne fristen er for å sikre god nok tid til tinglysning før matrikkelen blir stengt. Kartverket vil ikke ha åpne saker til tinglysning når den stenger 13.desember, det kan lage problemer for oppdatering og er bakgrunnen for fristen. Vi anbefaler at matrikkeldokumenter som gjelder tinglysning sendes inn til kommunen i god tid før 29.november