Plankunngjøringer_arkiv

 

Oppstart: Offentlig ettersyn: Vedtak:
 

Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien

Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien_ny varsling

Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien

Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien_nytt offentlig ettersyn

Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien

Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien-nytt vedtak

 
Bårlibråten 11 og 13 Bårlibråten 11 og 13 Bårlibråten 11 og 13
Elveveien 26 Elveveien 26 Elveveien 26
    Fjellhamar sentrum - bekkedrag
Fjellhamar sentrum_områdeplan    
  Fjellhamar sentrum øst_planprogram Fjellhamar sentrum øst_planprogram
  Fjellhamar sentrum vest

Fjellhamar sentrum vest

Fjellhamar sentrum vest-nytt vedtak

Fjellhamar skole Fjellhamar skole Fjellhamar skole
Gamleveien 3C Gamleveien 3C Gamleveien 3C
Gamleveien 68-70 Gamleveien 68-70 Gamleveien 68-70 -Åsheimveien
Hammer skole Hammer skole Hammer skole
  Hanaborg allè Hanaborg allè
Hanaborg holdeplass Hanaborg holdeplass Hanaborg holdeplass
Haneborgveien 7    
Haneborgveien, undergang Haneborgveien, undergang Haneborgveien, undergang
Hans Egedes vei, undergang - gang-/sykkelvei Hans Egedes vei, undergang - gang-/sykkelvei Hans Egedes vei, undergang - gang-/sykkelvei

Losby, gang-/sykkelvei

Losby., gang-/sykkelvei -utvidelse

Losby, gang-/sykkelvei  
Losbydalen    
 
  Lørenskog sentrum vest - planprogram  
  Løkenåsveien 45 og Gamleveien 104_planprogram Løkenåsveien 45 og Gamleveien 104_planprogram

Løkenåsveien 45 

Løkenåsveien 45 - utvidet planområde

Løkenåsveien 45 mfl Løkenåsveien 45 mfl

Lørenskog gjenvinningsstasjon

Lørenskog gjenvinningsanlegg - utvidet planområde

Lørenskog gjenvinningsstasjon Lørenskog gjenvinningsstasjon
Lørenskog sentrum vest Lørenskog sentrum vest Lørenskog sentrum vest
Lørenskog sentrum vest-endring
Lørenskog videregående skole Lørenskog videregående skole Lørenskog videregående skole
Lørenskog vinterpark Lørenskog vinterpark Lørenskog vinterpark
Marcus Thranes vei 2-6    
Masserud gård Masserud gård Masserud gård
Nedre Bårlibakken Nedre Bårlibakken Nedre Bårlibakken
Nordbygrenda boligfelt Nordbygrenda boligfelt Nordbygrenda boligfelt
  Rasta barnehage Rasta barnehage
Rasta senter Rasta senter Rasta senter
Rolvsrud idrettsplass Rolvsrud idrettsplass Rolvsrud idrettsplass
  Rolvsrud idrettsplass - planprogram  
  Rolvsrud idrettsplass - utbyggingsavtale  
Røykås, nordre del   Røykås, nordre del
  Sentrum øst - utbyggingsavtale  
 
Skårersletta 31    
Skårersletta 43    
  Skårersletta 43 - planprogram  
Skårersletta 50   Skårersletta 50
  Utbyggingsavtaler Skårersletta 50  
    Skårer Syd - planprogram
Skårer syd Skårer syd Skårer syd
  Skårer syd - delfelt C2 - mindre endring  
  Skårer syd - delfelt D1a og D1b - mindre endring  
Skårer vest, del av delområde 9 Skårer vest, del av delområde 9 Skårer vest, del av delområde 9
  Skårer vest, delområde 8 Skårer vest, delomåde 8
Skårer vest - 3A, 3B, 4 og 10 Skårer vest - 3A, 3B, 4 og 10 Skårer vest - 3A, 3B, 4 og 10
  Skårerødegården Skårerødegården
Solheimveien 7 - endret avkjørsel    
  Solheimveien 11 - planprogram  
Solheimveien 11, 15 m.fl. Solheimveien 11-15 m.fl. Solheimveien 11-15 m.fl.
Sørlihavna Sørlihavna Sørlihavna
Tulipanveien Tulipanveien Tulipanveien
Tulipanveien, nytt varsel    
 
Ødegården - felt B2, B3, B5 og B14 Ødegården - felt B2, B3, B5 og B14 Ødegården - felt B2. B3, B5 og B14
 
  Ødegården vei Ødegården vei
Ødegården - endring av rekkefølgekrav Ødegården - endring av rekkefølgekrav Ødegården - endring av rekkefølgekrav
  Østlifaret 11  
Vasshjulet Vasshjulet  
Vittenberg øst    
 
Utbyggingsavtaler:
Mellom Haneborgåsen Utvikling AS, Lørenskog Panorama AS, Selvaag Bolig Lørenskog AS, og Lørenskog kommune om vei 3 og 9.
Om jernbaneundergang på Ødegården.
Temaplaner:
Temaplan klima og energi
VPOR - Veiledende plan for offentlige rom