Plankunngjøringer_arkiv

 

Oppstart: Offentlig ettersyn: Vedtak: Nytt vedtak:
   
Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien  
Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien_ny varsling Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien_nytt offentlig ettersyn Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien-nytt vedtak  
   
Bårlibråten 11 og 13 Bårlibråten 11 og 13 Bårlibråten 11 og 13  
Elveveien 26 Elveveien 26 Elveveien 26  
    Fjellhamar sentrum - bekkedrag  
  Fjellhamar sentrum øst_planprogram Fjellhamar sentrum øst_planprogram  
  Fjellhamar sentrum vest Fjellhamar sentrum vest Fjellhamar sentrum vest
Fjellhamar skole Fjellhamar skole Fjellhamar skole  
Gamleveien 3C Gamleveien 3C Gamleveien 3C  
Gamleveien 68-70 Gamleveien 68-70 Gamleveien 68-70 -Åsheimveien  
Hammer skole Hammer skole Hammer skole  
  Hanaborg allè Hanaborg allè  
Hanaborg holdeplass Hanaborg holdeplass Hanaborg holdeplass  
Haneborgveien 7      
Haneborgveien, undergang Haneborgveien, undergang Haneborgveien, undergang  
Hans Egedes vei, undergang - gang-/sykkelvei Hans Egedes vei,undergang - gang-/sykkelvei Hans Egedes vei,undergang - gang-/sykkelvei  
Losby, gang-/sykkelvei Losby, gang-/sykkelvei    
Losbydalen      
   
  Lørenskog sentrum vest - planprogram    
  Løkenåsveien 45 og Gamleveien 104_planprogram Løkenåsveien 45 og Gamleveien 104_planprogram  

Løkenåsveien 45 

Løkenåsveien 45 - utvidet planområde

Løkenåsveien 45 mfl Løkenåsveien 45 mfl  

Lørenskog gjenvinningsstasjon

Lørenskog gjenvinningsanlegg - utvidet planområde

Lørenskog gjenvinningsstasjon Lørenskog gjenvinningsstasjon  
Lørenskog sentrum vest Lørenskog sentrum vest Lørenskog sentrum vest  
Lørenskog videregående skole Lørenskog videregående skole Lørenskog videregående skole  
Lørenskog vinterpark Lørenskog vinterpark Lørenskog vinterpark  
Marcus Thranes vei 2-6      
Masserud gård Masserud gård Masserud gård  
Nedre Bårlibakken Nedre Bårlibakken Nedre Bårlibakken  
Nordbygrenda boligfelt Nordbygrenda boligfelt Nordbygrenda boligfelt  
  Rasta barnehage Rasta barnehage  
 
Rasta senter Rasta senter Rasta senter  
Rolvsrud idrettsplass Rolvsrud idrettsplass Rolvsrud idrettsplass  
  Rolvsrud idrettsplass - planprogram    
  Rolvsrud idrettsplass - utbyggingsavtale    
Røykås, nordre del   Røykås, nordre del  
  Sentrum øst - utbyggingsavtale    
   
Skårersletta 31      
Skårersletta 43      
  Skårersletta 43 - planprogram    
Skårersletta 50   Skårersletta 50  
  Utbyggingsavtaler Skårersletta 50    
 
    Skårer Syd - planprogram  
Skårer syd Skårer syd Skårer syd  
  Skårer syd - delfelt C2 - mindre endring    
  Skårer syd - delfelt D1a og D1b - mindre endring    
Skårer vest, del av delområde 9 Skårer vest, del av delområde 9 Skårer vest, del av delområde 9  
  Skårer vest, delområde 8 Skårer vest, delomåde 8  
Skårer vest - 3A, 3B, 4 og 10 Skårer vest - 3A, 3B, 4 og 10 Skårer vest - 3A, 3B, 4 og 10  
  Skårerødegården Skårerødegården  
Solheimveien 7 - endret avkjørsel      
  Solheimveien 11 - planprogram    
Solheimveien 11, 15 m.fl. Solheimveien 11-15 m.fl. Solheimveien 11-15 m.fl.  
 
Sørlihavna Sørlihavna Sørlihavna  
Tulipanveien Tulipanveien Tulipanveien  
Tulipanveien, nytt varsel      
   
Ødegården - felt B2, B3, B5 og B14 Ødegården - felt B2, B3, B5 og B14 Ødegården - felt B2. B3, B5 og B14  
 
 
  Ødegården vei Ødegården vei  
Ødegården - endring av rekkefølgekrav Ødegården - endring av rekkefølgekrav Ødegården - endring av rekkefølgekrav  
  Østlifaret 11    
Vasshjulet Vasshjulet    
Vittenberg øst      
 
Utbyggingsavtaler:
Mellom Haneborgåsen Utvikling AS, Lørenskog Panorama AS, Selvaag Bolig Lørenskog AS, og Lørenskog kommune om vei 3 og 9.
Om jernbaneundergang på Ødegården.
Temaplaner:
Temaplan klima og energi
VPOR - Veiledende plan for offentlige rom