Plankunngjøringer

Her finner du kunngjøringer som gjelder oppstart av arbeid med forslag til detaljreguleringsplaner, konsekvensutredninger mm. Kommunen har ikke mottatt eller vurdert forslagene og har ikke noe ansvar for innholdet i disse kunngjøringene.

Alle innspill til varsel om oppstart skal sendes forslagsstiller.

Varsel om oppstart:                 Frist:
Skårersletta 31 01.09.2014
Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien 02.03.2015
Skårer vest - 3A, 3B, 4 og 10 22.05.2015
Lørenskog gjenvinningsstasjon 15.06.2015
Nedre Bårlibakken 19.03.2016
Jernbaneundergang ved Hans Egedes vei 18.05.2016
Ødegården felt B2, B3, B5 og B14 23.06.2016
Ødegården - endring av rekkefølgekrav 31.10.2016
Gamleveien 3C 23.12.2016
Lørenskog videregående skole 14.02.2017
Marcus Thranes vei 2-6 03.03.2017
Løkenåsveien 45 21.02.2017
Arkiv
 
Nedenfor finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn og høringer av forskrifter og retningslinjer til plan-og bygningsloven. Bemerkninger sendes Lørenskog kommune, teknisk sektor - avdeling regulering, postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen fristen.

Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til 2. gangs behandling i teknisk utvalg og vedtak i kommunestyret. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til teknisk utvalg.
   
Planer til høring: Frist:
Elveveien 26 29.04.2016
Utbyggingsavtaler Skårersletta 50 12.12.2016
Ødegården - endring av rekkefølgekrav 13.02.2017
Adkomst til Lysåsskogen fra Vestaveien 08.04.2017
Hans Egedes vei undergang 13.02.2017
Arkiv
 

Nedenfor finner du planer vedtatt av kommunestyret. Mindre endringer vedtas av teknisk utvalg.

Vedtatte planer:                                                                Frist: 
Bårlibråten 11 og 13 14.03.2016
Haneborgveien undergang 10.10.2016
Skårersletta 50 10.11.2016
Tulipanveien, gnr. 100, bnr. 235 m.fl. 10.11.2016
Elveveien 26 23.01.2017
Skårer vest - delplan8  
Arkiv
 
Annet  
Forslag til gebyrregulativ 2017  
Fant du det du lette etter?