Plankunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid, kunngjøringer om offentlig ettersyn (høring) av planer, planprogram og utbyggingsavtaler og kunngjøringer av planvedtak gjort av kommunestyret eller teknisk utvalg.

Varsel om oppstart:

Her finner du kunngjøringer om oppstart av detaljreguleringsplaner, planprogram og temaplaner. Kommunen har ikke mottatt eller vurdert forslagene og har ikke noe ansvar for innholdet i disse kunngjøringene.

Alle innspill til varsel om oppstart skal sendes forslagsstiller.

               
Fjellhamar skole
Fjellhamar Øst - områdeplan
Lørenskog videregående skole
Marcus Thranes vei 2-6
Losbyveien gang-/sykkelvei_ utvidelse av planområdet
Blåkollen/Ringveien
Lørenskog gjenvinningsstasjon_utvidelse av planområdet
Arkiv

 

Planer til høring:
 
Nedenfor finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn og høringer av forskrifter og retningslinjer til plan-og bygningsloven. Bemerkninger sendes Lørenskog kommune, teknisk sektor - avdeling regulering, postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen fristen.

Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til 2. gangs behandling i teknisk utvalg og vedtak i kommunestyret. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til teknisk utvalg.
  Høringsfrist:
Lørenskog gjenvinningsstasjon 02.01.2018
Gamleveien 68-70 - Åsheimveien 02.01.2018
Løkenåsveien 45 23.01.2018
Gamleveien 3c 23.01.2018
Rolvsrud idrettspark 08.02.2019
   
Utbyggingsavtaler til høring:  
Rolvsrud Idrettspark 10.02.2019
Arkiv

 

 

Vedtatte planer:

Nedenfor finner du planer vedtatt av kommunestyret. Mindre endringer vedtas av teknisk utvalg.

                                                               Vedtak:
Fjellhamar øst - planprogram 25.01.2018
Ødegården - felt B2, B3, B5 og B14 14.03.2018
Skårer vest - felt 3A, 3B, 4 og 10 14.03.2018
Løkenåsveien 45 og Gamleveien 104 mfl 31.05.2018
Gamleveien 3C 31.05.2018
Gamleveien 68-70 - Åsheimveien 26.06.2018
Lørenskog gjenvinningsstasjon 18.01.2019
Arkiv

 

 
Annet:  
Røykås transformatorstasjon - Høring av konsesjonssøknad  5.11.2018
Gebyrregulativ 2019 for regulering, byggesak og geodata  
Fant du det du lette etter?