Plankunngjøringer

Her finner du kunngjøringer som gjelder oppstart av arbeid med forslag til detaljreguleringsplaner, konsekvensutredninger mm. Kommunen har ikke mottatt eller vurdert forslagene og har ikke noe ansvar for innholdet i disse kunngjøringene.

Alle innspill til varsel om oppstart skal sendes forslagsstiller.

Varsel om oppstart:                 Frist:
Skårersletta 31 01.09.2014
Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien 02.03.2015
Skårer vest - 3A, 3B, 4 og 10 22.05.2015
Lørenskog gjenvinningsstasjon 15.06.2015
Nedre Bårlibakken 19.03.2016
Jernbaneundergang ved Hans Egedes vei 18.05.2016
Ødegården felt B2, B3, B5 og B14 23.06.2016
Ødegården - endring av rekkefølgekrav 31.10.2016
Gamleveien 3C 23.12.2016
Lørenskog videregående skole 14.02.2017
Marcus Thranes vei 2-6 03.03.2017
Løkenåsveien 45 21.02.2017
Arkiv

 

 
Nedenfor finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn og høringer av forskrifter og retningslinjer til plan-og bygningsloven. Bemerkninger sendes Lørenskog kommune, teknisk sektor - avdeling regulering, postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen fristen.

Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til 2. gangs behandling i teknisk utvalg og vedtak i kommunestyret. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til teknisk utvalg.
   
Planer til høring: Frist:
Elveveien 26 29.04.2016
Utbyggingsavtaler Skårersletta 50 12.12.2016
Ødegården - endring av rekkefølgekrav 13.02.2017
Adkomst til Lysåsskogen fra Vestaveien 08.04.2017
Hans Egedes vei undergang 13.02.2017
Skårer syd - delfelt C2 - mindre endring 16.05.2017
Losbyveien gang-/sykkelvei 07.06.2017
Nedre Bårlibakken 18.08.2018
Arkiv

 

 

Nedenfor finner du planer vedtatt av kommunestyret. Mindre endringer vedtas av teknisk utvalg.

Vedtatte planer:                                                                Frist: 
Bårlibråten 11 og 13 14.03.2016
Haneborgveien undergang 10.10.2016
Skårersletta 50 10.11.2016
Tulipanveien, gnr. 100, bnr. 235 m.fl. 10.11.2016
Elveveien 26 23.01.2017
Skårer vest - delplan 8 18.03.2017
Hans Egedes vei - undergang 30.05.2017
   
Temaplan for klima og energi 2017 - 2026 ble vedtatt i kommunestyret 15.03.2017, sak 018/17:  
Temaplan klima og energi  
Arkiv

 

 
Annet  
Forslag til gebyrregulativ 2017  
Fant du det du lette etter?