Regulering

Reguleringsavdelingen har sine kontorer i Lørenskog hus, 8. etasje

Festplassen 1, 1473 Lørenskog

 

Koronavirus:

Koronaviruset har også konsekvenser for vår virksomhet. For å redusere smittefare har vi innført hjemmekontor for alle ansatte inntil videre. Vi stiller heller ikke på møter fysisk. 

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder Ivar Vestervik   Telefon: 916 80 357 

Overarkitekt Tove Ursin Hellebust    Telefon: 458 74 376  

Avdelingsarkitekt Iselin Bennick Benum    Telefon: 907 87 244

Avdelingsarkitekt Andreas Fossnes    Telefon: 907 83 505  

Avdelingsarkitekt Karin Glorvigen   Telefon: 477 89 897

Avdelingsarkitekt Vegard Fagerås Hope   Telefon: 477 92 437

Ingeniør Turid Nordahl   Telefon: 907 65 212

Konsulent Jorunn Almroth   Telefon: 907 82 347

 

Regulering saksbehandler innsendte og utarbeider egeninitierte reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven, utarbeider områdeplaner, deltar i kommuneplanprosessen, samt vurderer og besvarer forespørsler knyttet til arealplanlegging.

Gebyrregulativ for saksbehandling av planforslag og konsekvensutredning

Her finner du vedtatte planer, bestemmelser og retningslinjer

Digitale kart-og plandata bestilles hos Ambita Infoland.no

Kartportal

Reguleringsplan: En reguleringsplan er et arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider.

Det finnes to typer reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering.

Klikk for stort bilde