Hvordan utarbeide reguleringsplan?

Reguleringsplanforslag skal utarbeides og fremmes av fagkyndige.

Ved henvendelse til kommunen vil forslagsstillere få tilsendt nødvendige maler o.l. for utarbeidelse av planforslag.