Hvordan utforme merknad til reguleringsplan ?

Merknaden må være skriftlig og oversendt kommunen før merknadsfristen er ute. Vi oppfordrer til å oppgi kommunens saksnummer.