Planer, bestemmelser og restriksjoner.

Varsling ved tiltak etter plan-og bygningsloven på eiendommer over "Romeriksporten" og "RA2" og restriksjoner ved aktivitet i nærheten av kraftledning: