Miljøhelse

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Kommunestyret skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i kommunehelseloven. Kommunestyret har delegert myndigheten til kommuneoverlegen på disse områdene.

 

Virksomhetsområder for miljørettet helsevern er:
Drikkevann
Avløpsvann
Badevann
Avfall og renovasjon
Næringsmiddelhygiene og opplysningsvirksomhet knyttet til ernæring
Bolighygiene
Inneklima i skoler og barnehager
Røykfritt innemiljø der allmennheten har adgang
Forurensing av luft, jord og vann 
Skadedyrbekjempelse 
Støy
Sosiale miljøfaktorer
Ulykkesforebyggende arbeid

Henvendelser kan rettes til kommuneoverlegen:
tlf. 67 20 17 07

Fant du det du lette etter?