Teknisk sektor

Teknisk sektor ledes av kommunaldirektør Knut Edvard Helland og består av følgende avdelinger:

Byggesak

Byggesaksavdelingen tilbyr generell veiledning om gjeldende planer, bestemmelser og søknadsprosedyrere i våre vakttidspunkter. En byggesaksbehandler svarer enten per telefon/epost eller du kan avtale et kort møte

Byggesaksvakt

Telefonveiledning 67 93 42 59

Mandag               12.00 – 15.00
Onsdag                12.00 – 15.00

E-post sendt til byggesaksvakt@lorenskog.kommune.no besvares per telefon i samme periode

Besøksveiledning - ring 67 93 42 50 for å avtale tid

Tirsdag               12.00 – 15.00
Torsdag              12.00 – 15.00

Innsyn byggemapper

Hos byggesaksavdelingen kan du få innsyn i byggemapper samt få kopi av dokumenter som ligger i byggemappene.

Vennligst henvend deg i resepsjonen i 5. etasje på rådhuset.
Våre åpningstider er: mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00

Geodata

Utfører veiledning og forhåndskonferanser i forbindelse med deling og seksjonering av eiendom. Seksjonen behandler søknad om deling av grunneiendom og seksjonering, utfører eiendomsmålinger og er adressemyndighet.

Kommunalteknikk

Har ansvaret for kommunale veier, vann, avløp, avfallshåndtering og brann- og redningstjenester.

Vann- og avløpsvakt:  977 57 240
Brøytevakt:                  917 87 888

Eiendom

Har ansvaret for daglig drift og vedlikehold av ca 185 000m² bygg med teknisk utstyr og uteområder innenfor gjerdet. Eiendom har også ansvaret for for kommunale parker, badeplasser, lekeplasser og utomshusområder. I tillegg utføres daglig og periodisk renhold av ca 120 000 m².

Prosjekt

Prosjektkontoret har ansvar for kommunens investeringsprosjekter, både byggeprosjekter og prosjekter innen vei, vann og avløp.

Regulering

Saksbehandler innsendte og utarbeider egeninitierte reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven.

 

Fant du det du lette etter?