Innkjøp i Lørenskog kommune

Klikk for stort bilde Lørenskog kommunes innkj;p skal være effektive, nytenkende og bærekraftige.

Kommunen følger lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Innkjøp over nasjonal terskelverdi (per nå på 1,3 mill kr) skal kunngjøres på Doffin,  http://www.doffin.no/. Ved kunngjøring gjøres alle konkurransedokumenter elektronisk tilgjengelige. 
 

Følgende lover, forskrifter og strategier gjelder for kommunens innkjøp:


Fakturamottak i Lørenskog kommune:
Leverandører skal levere elektronisk faktura i EHF-format til Lørenskog kommune. 

Betalingsbetingelser: Netto pr 30 dager regnet fra mottak av korrekt faktura.

Eventuelle henvendelser vedr;rende innkjøp i Lørenskog kommune kan sendes til: anskaffelse@lorenskog.kommune.no

Fant du det du lette etter?