Innkjøp i Lørenskog kommune

Klikk for stort bildeLørenskog kommunes innkj;p skal være effektive, nytenkende og bærekraftige.

Kommunen følger lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Innkjøp over nasjonal terskelverdi (per nå på 1,3 mill kr) skal kunngjøres på Doffin,  http://www.doffin.no/. Ved kunngjøring gjøres alle konkurransedokumenter elektronisk tilgjengelige. 
 

Her finner du anskaffelser som er kunngjort og anskaffelser som planlegges på det tidspunktet du klikker på lenken. Merk at det kan bli endringer i de planlagte anskaffelsene.

Følgende lover, forskrifter og strategier gjelder for kommunens innkjøp:


Fakturamottak i Lørenskog kommune:
Leverandører skal levere elektronisk faktura i EHF-format til Lørenskog kommune. 

Betalingsbetingelser: Netto pr 30 dager regnet fra mottak av korrekt faktura.

Eventuelle henvendelser vedr;rende innkjøp i Lørenskog kommune kan sendes til: anskaffelse@lorenskog.kommune.no