Fedme - KMI over 30

Hva tilbyr vi for deg med fedme og kroppsmasseindeks (KMI) over 30?

  • Kurset Helsefremmende vektnedgang med oppfølging i gruppe og individuelt. Teori og erfaringsutveksling. Trening minimum to ganger ukentlig. Varighet seks måneder. Videre oppfølging vurderes i dialog med den enkelte.
  • Kostholdsveiledning og mulighet for å delta i alle Frisklivssentralens aktiviteter.
  • Mulighet for deltakelse i kursene FrisklivVOKSEN og Bra Mat.

Hvem kan få tilbudet?

Du er i alderen 18 – 67. Du ønsker tett oppfølging og har mulighet til å delta ukentlig i seks måneder.

Når?

Planlagt oppstart neste kurs er høst 2023. Ta kontakt dersom du er interessert og ønsker å vite mer.

Hva koster det?

Kr. 500,-. Faktura sendes.

Kontakt oss

E-post: frisklivssentralen@lorenskog.kommune.no

Telefon:  67 49 50 33

Telefontid
Mandag - torsdag: 08.30 - 15.30
Fredag: 08.30 - 15.00

Besøksadresse
Gamleveien 83 C (tidligere Tunveien 1)
1476 Lørenskog

Besøkstid 
Etter avtale.

Postadresse
Lørenskog kommune   
Fysioterapi- og ergoterapitjenesten for barn og unge, Frisklivssentralen
Postboks 304
1471 Lørenskog