Frisklivssentralen Lørenskog 10 år

I år er det 10 år siden Frisklivssentralen Lørenskog ble en realitet. Vi har stilt ordfører Ragnhild Bergheim to spørsmål.

Hvorfor har Lørenskog kommune en frisklivssentral?

"God helse er noe av det viktigste vi har. Hvor mye det betyr, forstår vi kanskje først den dagen vi ikke har det lenger. Derfor er det så viktig at mennesker som står i fare for å få helseproblemer, får god og kyndig hjelp til å forebygge helsetap, eller å gjenvinne så mye som mulig av det som er tapt. Og derfor er jeg veldig glad for at vi er så heldige å ha en flott frisklivssentral i Lørenskog."

Hvilke positive effekter har Frisklivssentralen for kommunens innbyggere?

"Frisklivssentralen er en del av den kommunale helsetjenesten og bidrar til å fremme god helse og forebygge helsetap. Her kan vi få hjelp både til å forebygge sykdom og til å mestre helseutfordringer."

 

Frisklivssentralen Lørenskog jobber med endring av levevaner og har utviklet seg og vokst i løpet av disse årene. Frisklivssentralen er involvert på mange arenaer. Her presenteres noe av tilbudet.

13.september markerer vi jubileet på Sørlihavna. (PDF, 146 kB) Du er velkommen til å feire med oss.