Livsstilsendring i familie

Hva tilbyr vi?

Et kurs med fokus på tidlig innsats som kan gi barn med overvekt store helsegevinster resten av livet, både fysisk og psykisk. Foresatte får undervisning, råd, støtte og praktiske verktøy som hjelp til å igangsette en langvarig livsstilsendring i familien. Kurset baserer seg på oppdatert og ledende kunnskap innen ernæring, fysisk aktivitet og endringspsykologi.

Hvem kan få tilbudet?

Foresatte som ønsker en livsstilsendring for seg, sin familie og sine barn. Det er foresatte som deltar.

Når?

Kurs vinter/vår 2023 er i gang. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon, og dersom du er interessert i neste kurs.

Hva koster det?

Gratis.

Kontakt oss

E-post: frisklivssentralen@lorenskog.kommune.no

Telefon:  67 49 50 33

Telefontid
Mandag - torsdag: 08.30 - 15.30
Fredag: 08.30 - 15.00

Besøksadresse
Gamleveien 83 C (tidligere Tunveien 1)
1476 Lørenskog

Besøkstid 
Etter avtale.

Postadresse
Lørenskog kommune   
Fysioterapi- og ergoterapitjenesten for barn og unge, Frisklivssentralen
Postboks 304
1471 Lørenskog