Frisklivssentralens aktivitetsplan og andre aktuelle aktiviteter

Frisklivssentralens aktivitetsplan vinter 2023 (PDF, 137 kB)

Friskis&Svettis Nedre Romerike er et ideelt idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund. De tilbyr gruppetrening, spinning og styrketrening. Frisklivssentralen Lørenskogs deltakere har mulighet til å prøve ut et antall treninger. Avtales med Frisklivssentralen.

Frisklivsstien og Elveparken finner du langs Losbyelva. Frisklivssentralen har satt ut ni skilt med ulike øvelser mellom de to broene langs stien i Elveparken. Skiltene har punktskrift. Stien er tilgjengelig til fots, med barnevogn, sykkel og rullestol. Stien med øvelser kan også brukes av for eksempel skoleklasser eller foreninger. Du kommer inn på stien fra Sykehusveien, bortenfor Ragn Sells i retning Ahus, eller fra Gamleveien og Nordliveien.

Frisklivsbingoen (PDF, 566 kB) med enkle tips om kosthold og fysisk aktivitet.

Friskus er Lørenskogs aktivitetskalender og frivilligportal. Her kan du få en oversikt over arrangementer, aktiviteter, frivillige oppdrag, samt oversikt over lokale lag og foreninger.