Meld inn en bekymring

Her finner du informasjon om blant annet barne- og familievern og overgrep.

Kontaktinformasjon barnevernet

Barnevernet i Lørenskog

Etter kl.15.00 kontakter du Romerike barnevernvakt, se info under.

Romerike barnevernvakt

Post kan sendes til barnevernets postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Barnevernsjef er Cecilie Fremo Bergkvam

Kontaktinformasjon barnevernvakten

Barnevernvakten Romerike politidistrikt er tilgjengelige hele døgnet, og er lokalisert på politikammeret i Lillestrøm.