Enhet for fag og innovasjon

Enhet for fag og innovasjon er en stabsenhet til direktøren for helse, omsorg og mestring, og jobber på oppdrag fra direktøren og ledergruppa.

Enheten driver utviklingsarbeid internt i kommunen i tillegg til å være Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Viken (Akershus) (USHT).

Hva jobber vi med?

Enheten skal bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene til innbyggerne i Lørenskog og i kommunene i tidligere Akershus fylke. Enheten arbeider etter prinsippene for kunnskapsbasert praksis.

Enhet for fag og innovasjon sitt formål er blant annet å:

Våre satsningsområder

  • Forebygging
  • Mestring
  • Samskaping
  • Kompetanse
  • Boformer
  • Velferdsteknologi
  • USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste)

Kontakt oss

Vi har kontorer på Rolvsrud sykehjem.

Følg utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) på Facebook!

Nedenfor finner du kontaktinfo til alle våre ansatte (trykk på fanen for å utvide).