Fysikalske institutter

Lørenskog har fem fysikalske institutter. Her arbeider fysioterapeuter både med og uten driftsavtale. Instituttene tilbyr varierte behandlingstyper både ved instituttene, i pasienters hjem og i basseng.

Hvordan få tilbudet?

Du trenger ikke henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten vurderer om du vil ha nytte av tilbudet og omfanget.

All behandling skal ha effekt, og man kan forvente at behandlingen skjer i bolker/perioder med pauser, selv for de som har langvarig behov.

I behandlingsperioden må du følge opp med egentrening eller annet som du og fysioterapeuten blir enig om. Dette er en forutsetning for at du får fortsette behandlingen i det fysikalske instituttet.

Slik søker du

Ta direkte kontakt med instituttet.

Hva koster det?

Det er egne takster ved behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Se helsenorge.no for fastsatte takster.

Hva skjer videre?

Du vil få beskjed om forventet ventetid når du tar kontakt.

Lover og regler

Alle fysioterapeuter med kommunal driftsavtale følger rammeavtale for fysioterapeuter (ASA 4313).

Kontaktinformasjon


Fysiotrim

Solheimveien 91 F, 1473 Skårer.
Telefon: 67 97 00 58


Lørenskog fysioterapi og osteopati 

Boecks gate 12, 4. etasje, 1473 Lørenskog (Metrosenteret)
Telefon: 67 90 21 30
http://www.lorenskogfysioterapi.no
 

PLUS Manuellterapi og trening

Løkenåsringen 13, 1473 Lørenskog
Telefon: 67 97 60 38 / 941 89 746
www.plusmanuellterapi.no
 


Elavit fysioterapi

Solheimveien 30, 1473 Lørenskog
Telefon: 67 90 07 19
www.elavit.no

 

Senter for Psykomotorisk og Fysikalsk behandling

Skårersletta 18, 1473 Lørenskog
Telefon: 99 79 14 96


 

Marion Kilde, virksomhetsleder
Telefon: 480 31 043
markil@lorenskog.kommune.no