Våre tilbud

Råd og veiledning

Helsesykepleier tilbyr råd og veiledning om fysisk, psykisk og sosial helse. Aktuelle samtaletemaer kan være: trivsel hjemme eller på skole, søvn, kosthold, syn, hørsel, vold, overgrep, seksualitet, mobbing, identitet, rus, pubertet, vennskap osv. Helsesykepleierne har taushetsplikt. 

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten på barne- og ungdomsskoler

 • 1. trinn: Skolestartundersøkelse med foresatte hos lege og helsesykepleier
 • 2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac). Undervisning om seksuelle overgrep.
 • 3. trinn: Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.
 • 4.trinn:  Undervisning om vold i nære relasjoner
 • 5. trinn: Undervisning om psykologisk førstehjelp.
 • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR vaksine). Pubertetsundervisning.
 • 7. trinn: Vaksine mot HPV (humant papillomavirus, Cervarix). To doser.
 • 8. trinn: Enkeltsamtaler. Måling av høyde og vekt.
 • 9. trinn: Undervisning i seksualitet og samliv, prevensjon og kjønnssykdommer.
 • 10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio).

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet.

Vi tilbyr i tillegg:

 • Individuell oppfølging (syn, hørsel, høyde, vekt, vaksiner)
 • Livsstilsendringskurs
 • COS-kurs (Trygghetssirkelen)
 • Samtaler med elever etter ønske og behov

Tverrfaglig samarbeidssystem i Lørenskog kommune har gjennom flere år utviklet et samarbeidssystem for tilrettelegging av råd, veiledning og hjelp til familier. Som en del av dette tilbyr kommunen Barne- og ungdomsfaglig møter. Ved møtene kan familien drøfte små eller store bekymringer om barna eller deres situasjon. Både eleven, foreldre selv, skolehelsetjenesten og skole kan ta initiativ til slike møter.

Lover og retningslinjer

Videregående skole – helsetjeneste

Skolehelsetjenesten i videregående skole er et gratis tilbud til alle elever på skolen. 

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier for en prat om fysisk, psykisk og seksuell helse. 

Helsesykepleier samarbeider tverrfaglig med både eksterne og interne instanser, og kan henvise videre ved behov. I tillegg samarbeider helsesykepleier med skolen for å fremme elevenes helse, trivsel og læring.

Hva koster det?

Tilbudet i skolehelsetjenesten er gratis.