Velkommen til skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er lovpålagt helsetjeneste for elever og følger skolehelsetjenesteprogram fra helsedirektoratet. Det er helsesykepleier ved alle skolene i Lørenskog kommune.

Skolehelsetjenesten driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Tjenesten tilbyr veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging ved behov. Helsesykepleier samarbeider tett med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Les mer om våre tilbud her            

Kontakt oss     

Helsesykepleier har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat. Vi har taushetsplikt. Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker. Du kan også ringe, sende sms eller e-post.

Både elever og foresatte som ønsker en samtale er velkommen, ta kontakt med helsesykepleier for å avtale et møte.

Kontaktinformasjon til helsesykepleier til din skole finnes på skolens nettside.

Vaksiner til ungdom mellom 16 og 20 år

Ungdom som tidligere har takket nei til eller ikke har mottatt tilbud om vaksiner som er en del av Barnevaksinasjonsprogrammet, kan få vaksinere seg gratis på Helsestasjon for ungdom eller på Vaksinekontoret. Ta kontakt på telefon 67 49 50 29 for å avtale time.

Ansvarlig for skolehelsetjenesten

Barneskole
Margrethe Ravn 
E-post: mra@lorenskog.kommune.no

Ungdoms- og videregående skole:
Angelika Johnsen
E-post: angjoh@lorenskog.kommune.no