Enhet for fag og innovasjon

Hvem er vi?

Enhet for fag og innovasjon er en stabsenhet til kommunaldirektøren for helse og omsorg, og jobber på oppdrag fra kommunaldirektøren og ledergruppa. Enheten driver utviklingssarbeid internt i kommunen i tillegg til å være Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Akershus (USHT).

 

Hva jobber vi med?

Enheten skal bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene til innbyggerne i Lørenskog og i kommunene i Akershus fylke. Enheten arbeider etter prinsippene for kunnskapsbasert praksis.

Fagutviklingsenhetens hovedformål er blant annet å;

  • Ivareta samfunnsoppdraget for USHT, gitt av Helsedirektoratet for å bidra til fagutvikling i helse- og omsorgstjenester i Akershuskommunene. 
  • Styrke fag og kompetanseutviklingen i hele helse- og omsorgssektoren
  • Bidra til god ressursutnyttelse i fag- og kompetansearbeidet i sektoren
  • Styrke implementeringen av fag- og tjenesteutviklingsaktiviteter.

Klikk for stort bildeEnheten skal i tillegg bidra til å realisere strategisk kompetanseplan, opplæringsplan, plan for velferdsteknologi, samt være en pådriver for kvalitetsarbeid i sektoren.

Våre satsningsområder

  • Forebygging
  • Mestring
  • Samskaping
  • Kompetanse
  • Boformer
  • Velferdsteknologi

Kontakt oss

Vi har kontorer på Rolvsrud sykehjem.

Følg utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus på Facebook!

Nedenfor finner du kontaktinfo til alle våre ansatte.

Kontaktinformasjon
  Navn/epost Mobiltelefon Tittel Spør meg om
Klikk for stort bilde May-Hilde Garden 938 33 622 leder Enhet for fag og innovasjon USHT Akershus og Enhet for fag og innovasjon, Lørenskog kommune
Klikk for stort bilde Hilde Marit Mobråthen 400 21 964 Koordinator USHT Akershus
Tiltrer stillingen 20/6-19
USHT Akershus, prosessveiledning, tjeneste- og kompetanseutvikling
Klikk for stort bilde Tove Lilleløkken 472 76 006 Opplæringskoordinator Lærlinger, helsefaglige studier, samarbeid med videregående skoler, høgskoler og universiteter
Klikk for stort bilde Øivind Antonsen 90 400 181

Spesialrådgiver

Velferdsteknologi
Klikk for stort bilde Torunn Kløvstad Leren 934 17 396 Prosjektkoordinator Velferdsteknologi, Spredningsprosjektet for velferdsteknologi på nedre Romerike
Klikk for stort bilde Elise Husevåg 911 18 324 Ernæringsrådgiver Ernæringsarbeid i kommunehelsetjenesten
Klikk for stort bilde Kit Fougli Vraalsen 941 55 675 Fagutviklingsykepleier Legemiddelhåndtering, smittevern, ernæring, etikk, tjenester i hjemmet
Klikk for stort bilde Eva Linnerud 911 66 323 Prosjektleder observasjons-kompetanse Observasjonskompetanse (proACT), hjerte-lunge-redning (HLR), simulering
Klikk for stort bilde Mona Bjerke Jensen 468 09 761 Rådgiver hverdagsmestring Hverdagsmestring, mestringsrettede helsetjenester, habilitering, rehabilitering

Klikk for stort bilde
 

Svein-Egil Knudsen 922 48 232 Rådgiver IKT, Imatis
Klikk for stort bilde Hege Berntzen 922 48 232 Rådgiver Kunnskapsbasert praksis, pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, lindrende behandling, ernæring, dokumentasjon av helsehjelp, kvalitetsarbeid
Klikk for stort bilde Mari Searle 936 81 032 Rådgiver Observasjonskompetanse (proACT), ferdighetstrening, HLR, informasjons- og kommunikasjonsarbeid
Klikk for stort bilde Agnete Nygaard 930 30 874 PHD-stipendia PhD i prosjektet «Behovsidentifisert forskning for sykehjemsbeboere med demenssykdommer».