Enhet for fag og innovasjon

Hvem er vi?

Enhet for fag og innovasjon er en stabsenhet til kommunaldirektøren for helse og omsorg, og jobber på oppdrag fra kommunaldirektøren og ledergruppa. Enheten driver utviklingssarbeid internt i kommunen i tillegg til å være Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Akershus (USHT).

 

Hva jobber vi med?

Enheten skal bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene til innbyggerne i Lørenskog og i kommunene i Akershus fylke. Enheten arbeider etter prinsippene for kunnskapsbasert praksis.

Fagutviklingsenhetens hovedformål er blant annet å;

  • Ivareta samfunnsoppdraget for USHT, gitt av Helsedirektoratet for å bidra til fagutvikling i helse- og omsorgstjenester i Akershuskommunene. 
  • Styrke fag og kompetanseutviklingen i hele helse- og omsorgssektoren
  • Bidra til god ressursutnyttelse i fag- og kompetansearbeidet i sektoren
  • Styrke implementeringen av fag- og tjenesteutviklingsaktiviteter.

Klikk for stort bilde Enheten skal i tillegg bidra til å realisere strategisk kompetanseplan, opplæringsplan, plan for velferdsteknologi, samt være en pådriver for kvalitetsarbeid i sektoren.

Våre satsningsområder

  • Forebygging
  • Mestring
  • Samskaping
  • Kompetanse
  • Boformer
  • Velferdsteknologi

Kontakt oss

Vi har kontorer på Rolvsrud sykehjem.

Følg utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus på Facebook!

Nedenfor finner du kontaktinfo til alle våre ansatte.

Kontaktinformasjon
  Navn/epost Mobiltelefon Tittel
Klikk for stort bilde May-Hilde Garden 938 33 622 leder Enhet for fag og innovasjon
Klikk for stort bilde Kristin Skutle 408 75 534 FoU-leder USHT
Fagansvarlig for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus
Klikk for stort bilde Tove Lilleløkken 472 76 006 Opplæringskoordinator

Fagansvarlig for lærlingene innen HOM i Lørenskog kommune. Ansvarlig for koordinering og besvare søknader om praksis i HOM. Koordinere samarbeid med videregående skoler og høyskoler i forhold til praksisplasser. Merkantil støtte og regnskapsarbeid i enheten.

Klikk for stort bilde Øivind Antonsen 90 400 181

Spesialrådgiver
Arbeider med å ta i bruk velferdsteknologi i Lørenskog kommune. Velferdsteknologi skal bidra til at organisasjonen endrer arbeidsmetoder slik at vi oppnår gevinster med ny teknologi både for kommunen, men først og fremt for brukeren

Klikk for stort bilde Torunn Kløvstad Leren 934 17 396 Prosjektkoordinator

Prosjektkoordinator for spredningsprosjektet for velferdsteknologi på nedre Romerike. Spredningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Fet kommune som skal sikre spredning av trygghets- og mestringstekologi i kommunene.

Klikk for stort bilde Kit Fougli Vraalsen 941 55 675 Fagutviklingsykepleier
Klikk for stort bilde Eva Linnerud 911 66 323 Prosjektleder / Rådgiver
Klikk for stort bilde Mona Bjerke Jensen 468 09 761 Rådgiver hverdagsmestring
Rådgiver for implementering av mestringsrettede helsetjenester i hele Helse og omsorgssektoren.


Klikk for stort bilde

Siv Linnerud 936 51 401 Sykepleier i forskning og utviklingsarbeid
Klikk for stort bilde Hege Berntzen 922 48 232 Rådgiver
Klikk for stort bilde Lillian Olsen 672 01 705 Konsulent
Klikk for stort bilde Agnete Nygaard 930 30 874 PHD-stipendiat
PhD i prosjektet «Behovsidentifisert forskning for sykehjemsbeboere med demenssykdommer».

 

Fant du det du lette etter?