Enhet for fag og innovasjon

Hvem er vi?

Enhet for fag og innovasjon er en stabsenhet til direktøren for helse, omsorg og mestring, og jobber på oppdrag fra direktøren og ledergruppa. Enheten driver utviklingssarbeid internt i kommunen i tillegg til å være Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Viken (Akershus) (USHT).

 

Hva jobber vi med?

Enheten skal bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene til innbyggerne i Lørenskog og i kommunene i tidligere Akershus fylke. Enheten arbeider etter prinsippene for kunnskapsbasert praksis.

Fagutviklingsenhetens hovedformål er blant annet å;

  • Ivareta samfunnsoppdraget for USHT, gitt av Helsedirektoratet for å bidra til fagutvikling i helse- og omsorgstjenester i de tidligere Akershuskommunene. 
  • Styrke fag og kompetanseutviklingen i hele helse- og omsorgssektoren
  • Bidra til god ressursutnyttelse i fag- og kompetansearbeidet i sektoren
  • Styrke implementeringen av fag- og tjenesteutviklingsaktiviteter.

Klikk for stort bildeEnheten skal i tillegg bidra til å realisere strategisk kompetanseplan, opplæringsplan, plan for velferdsteknologi, samt være en pådriver for kvalitetsarbeid i sektoren.

Våre satsningsområder

  • Forebygging
  • Mestring
  • Samskaping
  • Kompetanse
  • Boformer
  • Velferdsteknologi

Kontakt oss

Vi har kontorer på Rolvsrud sykehjem.

Følg utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) på Facebook!

Nedenfor finner du kontaktinfo til alle våre ansatte.

Kontaktinformasjon
  Navn/epost Mobiltelefon Tittel Spør meg om:
Klikk for stort bilde Hilde Marit Mobråthen 400 21 964

Leder
Enhet for fag og innovasjon/Utviklingssenteret i Viken (Akershus)

Sykepleier med videreutdanning

 
Enhet for fag og innovasjon

Utviklingssenteret (USHT)

 

Klikk for stort bilde Tove Lilleløkken 472 76 006

Opplæringskoordinator

Sykepleier med videreutdanning

Opplæring og praksis
Lærlinger, studenter og elever
Klikk for stort bilde Øivind Antonsen 90 400 181

Spesialrådgiver

Sykepleier

Velferdsteknologi
Klikk for stort bilde Elise Husevåg 911 18 324

Rådgiver

Klinisk ernærings-fysiolog med videreutdanning.

 
Systematisk ernæringsarbeid
Klikk for stort bilde Mona Bjerke Jensen 951 51 969

Rådgiver hverdagsmestring

Fysioterapeut med mastergrad i rehabilitering og klinisk master i nevrologisk fysioterapi

Implementering av hverdagsmestring, styrkebaserte praksiser

(I permisjon i 2020)

Klikk for stort bilde
 

Svein-Egil Knudsen 922 86 603 Rådgiver IT Imatis, Profil, CGM
Klikk for stort bilde Hege Berntzen 922 48 232

Rådgiver

Sykepleier med videreutdanning 

Pasientsikkerhet
Forbedringsarbeid
Lindrende behandling
Dokumentasjon
Klikk for stort bilde  Mari Searle 936 81 032

Rådgiver

Sykepleier 

Observasjons-kompetanse og handlingsberedskap
Klikk for stort bilde Agnete Nygaard 930 30 874

Ph.D-stipendiat

Sykepleier med mastergrad

Brukermedvirkning
Demens
Forskning
  Live Landmark  

Ph.D stipendiat

Journalist med master

ME/CFS
Lightning process (LP)
Forskning
Klikk for stort bilde 

Ingvill Sørensen Drevland

 

Ph.D stipendiat

Ergoterapeut med master

Brukermedvirkning
Barn og unges hverdagsliv
Forskning

 

Klikk for stort bilde 
 
913 98 763

 

Prosjektleder engasjement
Fysioterapeut med mastergrad
Mestring
Velferdsteknologi
Spredningsprosjektet på Nedre Romerike
 
Klikk for stort bilde 
 
407 64 989

Prosjektleder engasjement

Vernepleier

 
Pårørende
Søsken
Veiledning i hjemmet
Klikk for stort bilde 
 
 

Konsulent

 
Merkantilt
         

Ansatte USHT fra andre enheter

i Lørenskog Kommune:

       

Ulf Larsen og

Kai-Ove Ottersen

Rådgivere

Bo- og omsorgstjenesten

Vernepleiere
 
 
Nettverk for personell i tjenestene til utviklingshemmede