Enhet for fag og innovasjon

Hvem er vi?

Enhet for fag og innovasjon er en stabsenhet til kommunaldirektøren for helse og omsorg, og jobber på oppdrag fra kommunaldirektøren og ledergruppa. Enheten driver utviklingssarbeid internt i kommunen i tillegg til å være Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Viken (Akershus) (USHT).

 

Hva jobber vi med?

Enheten skal bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene til innbyggerne i Lørenskog og i kommunene i tidligere Akershus fylke. Enheten arbeider etter prinsippene for kunnskapsbasert praksis.

Fagutviklingsenhetens hovedformål er blant annet å;

  • Ivareta samfunnsoppdraget for USHT, gitt av Helsedirektoratet for å bidra til fagutvikling i helse- og omsorgstjenester i de tidligere Akershuskommunene. 
  • Styrke fag og kompetanseutviklingen i hele helse- og omsorgssektoren
  • Bidra til god ressursutnyttelse i fag- og kompetansearbeidet i sektoren
  • Styrke implementeringen av fag- og tjenesteutviklingsaktiviteter.

Klikk for stort bildeEnheten skal i tillegg bidra til å realisere strategisk kompetanseplan, opplæringsplan, plan for velferdsteknologi, samt være en pådriver for kvalitetsarbeid i sektoren.

Våre satsningsområder

  • Forebygging
  • Mestring
  • Samskaping
  • Kompetanse
  • Boformer
  • Velferdsteknologi

Kontakt oss

Vi har kontorer på Rolvsrud sykehjem.

Følg utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) på Facebook!

Nedenfor finner du kontaktinfo til alle våre ansatte.

Kontaktinformasjon
  Navn/epost Mobiltelefon Tittel Spør meg om:
Klikk for stort bilde May-Hilde Garden 938 33 622

leder Enhet for fag og innovasjon

Sykepleier med mastergrad i forskning/fagutvikling og videreutdanning i blant annet prosjektledelse og ledelse

Enhet for fag og innovasjon
Klikk for stort bilde Hilde Marit Mobråthen 400 21 964

Koordinator USHT Viken (Akershus)

Sykepleier med videreutdanning i blant annet veiledning/ coaching og ledelse

 
Utviklingssenteret (USHT)
Klikk for stort bilde Tove Lilleløkken 472 76 006

Opplæringskoordinator

Sykepleier med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og ledelse

Opplæring og praksis

 
Lærlinger, studenter og elever
Klikk for stort bilde Øivind Antonsen 90 400 181

Prosjektleder innføring av velferdsteknologi

Sykepleier
Velferdsteknologi
Klikk for stort bilde Torunn Kløvstad Leren 934 17 396

Prosjektkoordinator

«Spredningsprosjektet på Nedre Romerike» og prosjektleder

Sykepleier med videreutdanning i velferdsteknologi
Velferdsteknologi
Klikk for stort bilde Elise Husevåg 911 18 324

Ernæringsrådgiver

Klinisk ernærings-fysiolog med videreutdanning i samfunnsplanlegging og ledelse

 
Systematisk ernæringsarbeid
Klikk for stort bilde Kit Fougli Vraalsen 941 55 675 Fagutviklingsykepleier Etikk, smittevern, forflytningsteknikk, legemiddelhåndtering
Klikk for stort bilde Eva Linnerud 911 66 323

Prosjektleder 

engasjement

Intensivsykepleier med etterutdanning innen pedagogikk

Observasjons-kompetanse og handlingsberedskap

Simulering

ProAct
Klikk for stort bilde Mona Bjerke Jensen 951 51 969

Rådgiver hverdagsmestring

Fysioterapeut med mastergrad i rehabilitering og klinisk master i nevrologisk fysioterapi

Implementering av hverdagsmestring, styrkebaserte praksiser

(I permisjon i 2020)

Klikk for stort bilde
 

Svein-Egil Knudsen 922 86 603 Rådgiver IT Imatis, fagsystemene Profil, CGM og Velferd
Klikk for stort bilde Hege Berntzen 922 48 232

Rådgiver

Sykepleier med videreutdanning i bl a coaching og kunnskapsbasert praksis

Pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid

Lindrende behandling

Demens

 
Dokumentasjonspraksis
Klikk for stort bilde  Mari Searle 936 81 032

Rådgiver

Sykepleier og bachelorgrad i ledelse og administrasjon

Observasjons-kompetanse og handlingsberedskap
Klikk for stort bilde Agnete Nygaard 930 30 874

Ph.D-stipendiat

Sykepleier med mastergrad i empowerment og helsefremmende

Brukermedvirkning

 
Forskning
Klikk for stort bilde 

Ingvill Sørensen Drevland

 
 

Ph.D stipendiat

 

Ergoterapeut

Brukermedvirkning

Barn og unges hverdagsliv

Forskning

Praksisveiledning

Klikk for stort bilde 
 
913 98 763

Rådgiver i hverdagsmestring

Fysioterapeut med mastergrad i empowerment og helsefremmende arbeid

Implementering av hverdagsmestring,  styrkebaserte praksiser

(Vikariat i 2020)
Klikk for stort bilde 
 
407 64 989

Prosjektleder 2019 – 2020

«Helhetlig tilbud til pårørende»

Vernepleier

Pårørende

Søsken

 
Veiledning i hjemmet
Klikk for stort bilde 
 
 

Konsulent

 
20%
Merkantilt
         

Ansatte USHT fra andre enheter

i Lørenskog Kommune:

       

Ulf Larsen og

Kai-Ove Ottersen

Rådgivere

Bo- og omsorgstjenesten

Vernepleiere
 
 
Nettverk for personell i tjenestene til utviklingshemmede