Fastlegeordningen

Kommuneoverlege Randi Mjøen er ansvarlig for fastlegeordningen i Lørenskog kommune.
Tlf 67 20 17 07
E-post: ranmjo@lorenskog.kommune.no

Informasjon om fastlegeordningen

helsenorge.no/fastlege finner du informasjon om fastlegeordningen, hvem du har som fastlege og om hvordan du kan bytte lege. Der finner du også oversikt over fastlegene og hvem som har ledig plass på sin liste (velg Akershus og så Lørenskog i oversikten). 

For bistand kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefon:  23 32 70 00

I Lørenskog kommune arbeider nå 31 fastleger i vanlig allmennpraksis, alle er tilsluttet fastlegeordningen. Legene er fordelt på 8 legesentre. 


For legevakt se: https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/helse/legevakt/

Fant du det du lette etter?