Fysioterapi- og ergoterapitjenesten

Tjenesten gir tilbud til innbyggere i alle aldre med behov for oppfølging på grunn av nedsatt funksjon av ulike årsaker. Tjenesten jobber også forebyggende. Hvilken del av tjenesten som kan bistå deg er avhengig av alder og hvilken type utfordring du har. Her finner du mer informasjon om oss. 

Hvordan få tjenester?

Du kan ta direkte kontakt med den aktuelle tjenesten.

Ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post eller via sms. Slike henvendelser vil ikke bli besvart. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

 

Hvor gir vi tjenester?

Vi gir tjenester på helsestasjonen, i barnehager, skoler, i hjemmet, på sykehjemmene og i kommunens lokaler og anlegg. Det tilbys også individuell behandling eller gruppetrening i varmtvannsbasseng på Rolvsrudhjemmet.

 

Fysioterapi og ergoterapi 0 - 20 år

Barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser eller skader kan ha behov for fysioterapi eller ergoterapi.

Les mer om fysioterapi.

Les mer om ergoterapi.


Fysioterapi og ergoterapi for voksne

Voksne og eldre med ulike funksjonsnedsettelser eller skader kan ha behov for fysioterapi eller ergoterapi.

Les mer om fysioterapi.

Les mer om ergoterapi.

 

Fysikalske institutter

Oversikt over institutter der du finner fysioterapeuter med kommunal avtale.

Informasjon om prosjektet "Vondt å vente" som omhandler ventelister og prioritering for fysioterapeuter på institutt i Lørenskog og Ski kommune finner du her;

Varmtvannsbasseng

Varmtvannsbassenget ved Rolvsrudhjemmet er åpent for voksne og barn med behov for bevegelse i varmt vann.

Les mer om bassenget.

 

Hjelpemiddeltjenesten

Utlån av tekniske hjelpemidler.

Les mer om hjelpemiddeltjenesten her.

 

Frisklivssentralen   

Frisklivssentralen Lørenskog gir veiledning og støtte til innbyggere som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakkslutt.

Les mer om Frisklivssentralen her.

 

Hørselskontakt

Kommunens hørselskontakt er kommunens forlengede arm til NAV hjelpemiddelsentral. Hørselskontakten har spesiell kompetanse på hørselshjelpemidler. I Lørenskog kommune er hørselskontakten  i ergoterapitjenesten. Dersom du tror du er i behov av hørselshjelpemidler kan du kontakte ergoterapitjenesten så hjelper vi deg videre. 

Synskontakt

Kommunens synskontakt er kommunens forlengede arm til NAV hjelpemiddelsentral. Synskontakten har spesiell kompetanse på synshjelpemidler. I Lørenskog kommune er synskontakten  i ergoterapitjenesten. Dersom du tror du er i behov av synshjelpemidler kan du kontakte ergoterapitjenesten så hjelper vi deg videre.