Ergoterapi 0 - 20 år

Barn og unge opp til 20 år som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut.

 

Ergoterapeuten som jobber med barn og unge kan bistå med:

  • utredning og kartlegging av barn med funksjonsforstyrrelser i kroppens sanse- og bevegelsesapparat
  • funksjonstrening av barn og unge, for eksempel håndmotorikk
  • veiledning av foresatte og personell i forhold til dagliglivets aktiviteter og gjøremål
  • tilrettelegging av aktivitet og lek, herunder utprøving, formidling og tilpasning av hjelpemidler
  • rådgivning i forhold til utforming av inne- og utearealer i hjem, barnehager, skoler og institusjoner
  • deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov
  • veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere

Hva koster det?

Ergoterapitjenester fra kommunehelsetjenesten er gratis.

Hvordan få kontakt?

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse         Lørenskog Hus, 7.etasje
Telefon 67 49 50 80
Åpningstider Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00. Fredag: 08.00 - 15.00.
Postadresse Postboks 304, 1471 Lørenskog
E-post fysioergo.barnogunge@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder Anke Helgar

 

Du kan også følge oss på Facebook.