Ergoterapi for voksne

Har du vansker med å mestre hverdagen på grunn av nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en ergoterapeut. Ergoterapeutene jobber med å fremme aktiv deltakelse og selvstendighet i hverdagen. Eksempler på gode løsninger kan være ulike hjelpemidler eller tilpasninger av hjemmet ditt. 

 

Ergoterapeuten kan bistå med: 

  • kartlegging og vurdering av behov
  • vurdering av hjelpemidler eller annen tilrettelegging
  • hjelp til søknad og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
  • rådgivning og tilpasning av bolig
  • hjelp til en enklere hverdag

Hva koster det?

Ergoterapitjenester fra kommunehelsetjenesten er gratis.

Hvordan få kontakt?

Du kan selv ta direkte kontakt. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre.
Ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post eller via sms. Slike henvendelser vil ikke bli besvart. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Hver fredag mellom kl. 08.00 og 10.00 er det ergoterapeut tilstede på hjelpemiddeltjenesten (Mailandveien 26). Ergoterapeuten er tilgjengelig for råd og veiledning, enkel funksjonsvurdering og søknad på enkle hjelpemidler. Det er bare å møte opp. 

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Margarethas vei 11, Rolvsrudhjemmet
Telefon: 67 91 63 45
Telefon- og åpningstid: 08.00 - 10.30  og 13.00 - 14.30
Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog
E-post: fysioergo.voksne@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder: Gabriella Lindman