Fysioterapi 0 - 20 år

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut.

 

Fysioterapeutene som jobber med barn og unge kan bistå med:

  • undersøkelse, kartlegging og vurdering av motorisk funksjon, og igangsettelse av relevante tiltak
  • hjelp til utprøving, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
  • rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere
  • behandling individuelt eller i gruppe
  • deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov

Hva koster det?

Fysioterapitjenester fra kommunehelsetjenesten er gratis.

For fysioterapitjenester ved private institutter er det egenandeler for pasienter over 16 år. Se helsenorge.no for fastsatte takster. Dette gjelder for fysioterapeuter med kommunal avtale.  

Hvordan få kontakt?

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole eller andre instanser.

Dersom det er aktuelt med behandling ved et fysikalsk institutt kan man ta direkte kontakt med det aktuelle instituttet. På instituttene kan det være fysioterapeuter med og uten kommunal avtale. Spør ved bestilling av time. Henvisning er ikke nødvendig.

Se oversikt over fysikalske institutter med fysioterapeuter med kommunal avtale i Lørenskog.

 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse Lørenskog Hus, 7.etasje
Telefon 67 49 50 80
Åpningstider Mandag - torsdag kl. 08.00 - 16.00. Fredag kl. 08.00 - 15.00.
Postadresse Postboks 304, 1471 Lørenskog
E-post fysioergo.barnogunge@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder Anke Helgar

 

Du kan også følge oss på Facebook.