Fysioterapi for voksne

Har du smerter, sykdom eller skader som fører til redusert funksjon i hverdagen, kan du ha nytte av fysioterapi. Fysioterapeutene jobber ved private institutter og i kommunehelsetjenesten.

 

Fysioterapi på et fysikalsk institutt

Hvis du trenger fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut. På instituttene kan det være fysioterapeuter med og uten kommunal avtale. Spør når du bestiller time. Du trenger ikke henvisning for å få fysioterapi.

Se oversikt over fysikalske institutter i Lørenskog, der det finnes fysioterapeuter med kommunal avtale.

Fysioterapi i kommunehelsetjenesten

Dersom du ikke kan benytte deg av tilbudene ved de fysikalske instituttene, kan du ta kontakt med den kommunale fysioterapitjenesten. Dette kan skyldes for eksempel:

  • behov for flere tjenester, som fysioterapi og ergoterapi eller hjemmetjenester samtidig
  • behov for ekstra hjelp eller tid i behandlingstimene

Fysioterapeutene kan bistå med:

  • undersøkelse og vurdering
  • råd og veiledning
  • behandling og opptrening

Hva koster det?

Fysioterapitjenester i kommunehelsetjenesten er gratis.

For fysioterapitjenester ved private institutter er det egenandeler. Se helsenorge.no for fastsatte takster. Dette gjelder for fysioterapeuter med kommunal avtale.

Nytt tilbud fra 1.1.20

Hver fredag mellom kl. 08.00 og kl. 10.00 er hjelpemiddeltjenesten i Mailandveien 26 bemannet med ergoterapeut og fysioterapeut i tillegg til hjelpemiddelteknikere. Målet er å gi deg som innbygger praktiske og nyttige tips, samt veiledning til å mestre hverdagen.

Du kan blant annet få hjelp til enkel funksjonsvurdering, rådgivning for fysisk aktivitet og forebygging av fall og få prøvd ut enkle hjelpemidler. Vi kan også skrive henvisning til egen tjeneste ved behov. 

Målgruppen er voksne personer som gjerne vil være i forkant og planlegger seniorlivet, strever litt med hverdagslige gjøremål eller vil forebygge plager i fremtiden.

Du trenger ikke å forhåndsbestille time, det er bare å møte opp. Ved stor pågang – vær forberedt på noe ventetid.

Ansatte som ønsker mer informasjon om hjelpemidler, forflytningsteknikk eller ønsker å drøfte andre ting med fagpersonene er også velkomne!

Dersom du kommer med bil er det parkering rett ved inngangen, husk å be om parkeringsbevis når du henvender deg.

Velkommen!

Hvordan få kontakt?

Du kan selv ta direkte kontakt. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre.
Ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post eller via sms. Slike henvendelser vil ikke bli besvart. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Margarethas vei 11, Rolvsrudhjemmet
Telefon: 67 91 63 45
Telefon- og åpningstid: 08.00 - 10.30  og 13.00 - 14.30
Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog
E-post: fysioergo.voksne@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder: Gabriella Lindman

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fysisk aktivitet for eldre - gratis trimtilbud
Det finnes flere treningsgrupper for eldre i Lørenskog. Trimgruppene ledes av frivillige krefter med stort engasjement og mye humor. Dette er et samarbeid mellom frivillige, avdeling for aktivitetstilbud, kultur og frivillighet og fysioterapitjenesten i kommunen.
Målgruppen for treningen er eldre som ikke mestrer å bli med på helsestudio, men som likevel ønsker å holde seg aktive. Formålet med treningen er å bedre og opprettholde styrke, stabilitet, bevegelighet og ikke minst funksjon til bruk i hverdagen.

Treningen foregår:
Mandager
kl. 16.00 - 17.00, i store treningsrommet på Rolvsrudhjemmet.
Tirsdager
kl. 11.30 - 12.30, i underetasjen (Folkets Hus) på Dovre Bolig- og Servicesenter.
kl. 16.00 - 17.00, i store treningsrommet på Rolvsrudhjemmet.
Onsdager
kl.12.00 -13:00 Volt scene i 6. etg. på Lørenskog Hus
kl. 15.30 - 16.30, på fysioterapirommet på Lørenskog sykehjem.
Fredager
kl.11.00 - 12.00, Fjellhamar, på klubbhuset Fjellhamar fotball

Det er bare å møte opp, ingen påmelding.

For mer informasjon, ta kontakt med frivillighetskoordinator: Maria Veske: 905 83 703, mavesk@lorenskog.kommune.no.

Last ned:  Oversikt over trimtilbudet (PDF, 292 kB)