Fysioterapi for voksne

Har du smerter, sykdom eller skader som fører til redusert funksjon i hverdagen, kan du ha nytte av fysioterapi. Fysioterapeutene jobber ved private institutter og i kommunehelsetjenesten.

 

Fysioterapi på et fysikalsk institutt

Hvis du trenger fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut. På instituttene kan det være fysioterapeuter med og uten kommunal avtale. Spør når du bestiller time. Du trenger ikke henvisning for å få fysioterapi.

Se oversikt over fysikalske institutter i Lørenskog, der det finnes fysioterapeuter med kommunal avtale.

 

Fysioterapi i kommunehelsetjenesten
 

Dersom du ikke kan benytte deg av tilbudene ved de fysikalske instituttene, kan du ta kontakt med den kommunale fysioterapitjenesten. Dette kan skyldes for eksempel:

 • behov for flere tjenester, som fysioterapi og ergoterapi eller hjemmetjenester samtidig

 • behov for ekstra hjelp eller tid i behandlingstimene

Fysioterapeutene kan bistå med:

 • undersøkelse og vurdering
 • råd og veiledning
 • behandling og opptrening

Hva koster det?

Fysioterapitjenester i kommunehelsetjenesten er gratis.

For fysioterapitjenester ved private institutter er det egenandeler. Se helsenorge.no for fastsatte takster. Dette gjelder for fysioterapeuter med kommunal avtale.

 

Nytt tilbud fra 1.1.20

Dette tilbudet er satt på pause pga. koronapandemien.
Dersom du tror du kunne ha nytte av en telefonsamtale med en fysioterapeut og/eller ergoterapeut for å få råd og veiledning så kan du be om å bli oppringt førstkommende fredag. Ring oss på 67 49 63 45 i telefontiden, så loser vi deg riktig. 

​​Hver fredag mellom kl. 08.00 og kl. 10.00 er hjelpemiddeltjenesten i Mailandveien 26 bemannet med ergoterapeut og fysioterapeut i tillegg til hjelpemiddelteknikere. Målet er å gi deg som innbygger praktiske og nyttige tips, samt veiledning til å mestre hverdagen.

Du kan blant annet få hjelp til enkel funksjonsvurdering, rådgivning for fysisk aktivitet og forebygging av fall og få prøvd ut enkle hjelpemidler. Vi kan også skrive henvisning til egen tjeneste ved behov. 

Målgruppen er voksne personer som gjerne vil være i forkant og planlegger seniorlivet, strever litt med hverdagslige gjøremål eller vil forebygge plager i fremtiden.

Du trenger ikke å forhåndsbestille time, det er bare å møte opp. Ved stor pågang – vær forberedt på noe ventetid.

Ansatte som ønsker mer informasjon om hjelpemidler, forflytningsteknikk eller ønsker å drøfte andre ting med fagpersonene er også velkomne!

Dersom du kommer med bil er det parkering rett ved inngangen, husk å be om parkeringsbevis når du henvender deg.

Velkommen!

Hvordan få kontakt?

Du kan selv ta direkte kontakt. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre.
Ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post eller via sms. Slike henvendelser vil ikke bli besvart. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Margarethas vei 11, Rolvsrudhjemmet
Telefon: 67 49 63 45
Telefon- og åpningstid:

08.00 - 10.30  og 13.00 - 14.30

Redusert telefontid i uke 29-31 (19.7-6.8): 
08.00 - 10.30

Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog
E-post: fysioergo.voksne@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder: Gabriella Lindman

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fysisk aktivitet for eldre - gratis trimtilbud

Dette tilbudet er satt på pause pga. koronapandemien.

Målgruppen for treningen er eldre som ikke mestrer å bli med på helsestudio, men som likevel ønsker å holde seg aktive. Formålet med treningen er å bedre og opprettholde styrke, stabilitet, bevegelighet og ikke minst funksjon til bruk i hverdagen.  

Dette er et tilbud vi har hatt i flere år via et godt samarbeid mellom frivillige, avdeling for aktivitetstilbud, kultur og frivillighet og fysioterapitjenesten i kommunen, men som på grunn av Covid-19 måtte stoppes en periode. 

Fordi institusjonene og omsorgsboligene i kommunen fremdeles holdes stengt for publikum, har vi i en periode flyttet treningstilbudet til Volt scene i 6. etg. på LØRENSKOG HUS. 

 

Nå som vi starter opp igjen blir det med noen endringer: 

 • Maks 10 deltakere pr. gruppe 

 • Fast gruppe de ulike dagene.  

 • Våre instruktører loggfører deltakere og sørger for hånddesinfeksjonsmiddel når dere kommer. 

 • Påmelding er nødvendig og gjøres til Kulturleder Trine Berglie. Kontaktinfo står nederst på siden. 

VIKTIG!  

Du kan ikke komme på trening hvis du: 

 • Ikke føler deg frisk eller har symptomer på Covid-19. 

 • Er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19. 

 • Har vært på utenlandsreise de siste 10 dager. 

For mer informasjon, ta kontakt med kulturleder:Trine Berglie

Tlf: 97 564 084,
Epost: triber@lorenskog.kommune.no