Hjelpemiddeltjenesten

 

Ved kortvarig behov for tekniske hjelpemidler, skal den kommunale hjelpemiddeltjenesten brukes.

NB! Fra 6.1.21 har vi nytt telefonnummer: 67 49 17 25

 

Hva kan Hjelpemiddeltjenesten bistå med?

Korttidsutlån:

  • Utlån av enkle tekniske hjelpemidler som rullestoler, rullatorer, toalettforhøyere og lignende
  • Lånetiden er begrenset til 3 måneder, men kan forlenges
  • Ingen behovsutprøving eller søknadsskjema
  • Hjelpemidlene må fortrinnsvis hentes og returneres av lånetaker eller pårørende
  • Vi låner dessverre ikke ut krykker på korttidslån. Krykker kan bl.a kjøpes på apoteker, bandasjister og på sykehus.

Varig utlån:

  • Enkel service, reparasjon og vedlikehold på tekniske hjelpemidler på varig utlån fra NAV Hjelpemiddelsentralen
  • Utlevering av hjelpemidler
  • Se www.nav.no for mer informasjon om tekniske hjelpemidler på varig utlån

Hva koster det?

Lånet er gratis.

Hvordan få kontakt?

Akutt reparasjon av hjelpemidler utenfor vår åpningstid, kontakt NAV Hjelpemiddelsentral sin akuttvakt. Se www.nav.no for mer informasjon.

Trenger du veiledning for å finne riktig hjelpemiddel, kontakt ergoterapitjenesten i kommunen.

 

Tilbud til befolkningen

Dette tilbudet er satt på pause pga. koronapandemien.
Dersom du tror du kunne ha nytte av en telefonsamtale med en fysioterapeut og/eller ergoterapeut for å få råd og veiledning så kan du be om å bli oppringt førstkommende fredag. Ring oss på 67 49 63 45 i telefontiden, så loser vi deg riktig. 

Hver fredag mellom kl. 08.00 og kl. 10.00 er hjelpemiddeltjenesten bemannet med ergoterapeut og fysioterapeut. Du kan da få hjelp til enkel funksjonsvurdering, rådgivning for fysisk aktivitet og forebygging av fall og få prøvd ut enkle hjelpemidler. Vi kan også skrive henvisning til egen tjeneste ved behov. Klikk for stort bildeTverrfaglig team på hjelpemiddeltjenesten  

For å kunne overholde smittevern må du bestille time på forhånd. Ring fysioterapi- og ergoteraptjenesten på tlf 67 49 63 45 (hverdager kl. 8-1030 og 13-1430). Du kan også kontakte oss på fysioergo.voksne@lorenskog.kommune.no så ringer vi deg opp. 

Ansatte som ønsker mer informasjon om hjelpemidler, forflytningsteknikk eller ønsker å drøfte andre ting med fagpersonene er også velkomne!

    

 

 

 

Kontaktinformasjon
Ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post eller via sms. Slike henvendelser vil ikke bli besvart. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Besøksadresse Mailandveien 26, 1473 Lørenskog
Telefon 67 49 17 25
Telefon- og besøkstid tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00 - 10.00 og 14.00 - 15.00
E-post hjelpemiddeltjenesten@lorenskog.kommune.no