Hjelpemiddeltjenesten

 

Ved kortvarig behov for tekniske hjelpemidler, skal den kommunale hjelpemiddeltjenesten brukes.

Hva kan Hjelpemiddeltjenesten bistå med?

Korttidsutlån:

  • Utlån av enkle tekniske hjelpemidler som rullestoler, rullatorer, toalettforhøyere og lignende
  • Lånetiden er begrenset til 3 måneder, men kan forlenges
  • Ingen behovsutprøving eller søknadsskjema
  • Hjelpemidlene må fortrinnsvis hentes og returneres av lånetaker eller pårørende

Varig utlån:

  • Enkel service, reparasjon og vedlikehold på tekniske hjelpemidler på varig utlån fra NAV Hjelpemiddelsentralen
  • Utlevering av hjelpemidler
  • Se www.nav.no for mer informasjon om tekniske hjelpemidler på varig utlån

Hva koster det?

Lånet er gratis.

Hvordan få kontakt?

Akutt reparasjon av hjelpemidler utenfor vår åpningstid, kontakt NAV Hjelpemiddelsentral sin akuttvakt. Se www.nav.no for mer informasjon.

Trenger du veiledning for å finne riktig hjelpemiddel, kontakt ergoterapitjenesten i kommunen.
Det vil også være anledning å treffe en ergoterapeut på hjelpemiddeltjenesten på fredager mellom kl 08.00 og 10.00.

 

Kontaktinformasjon
Ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post eller via sms. Slike henvendelser vil ikke bli besvart. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Besøksadresse Mailandveien 26, 1473 Lørenskog
Telefon 67 20 17 25
Telefon- og besøkstid tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00 - 10.00 og 14.00 - 15.00
E-post hjelpemiddeltjenesten@lorenskog.kommune.no