Rehabiliteringssenteret ved Rolvsrudhjemmet

Rehabiliteringssenteret ligger i Rolvsrudhjemmet i Margarethas vei 11.
Senteret består av den kommunale fysioterapi- og ergoterapitjenesten for voksne.
Tjenesten har sine kontorer, ekspedisjon og behandlingsarenaer her.

Personell
Tjenesten består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, miljøarbeider og sekretær.

Lokalitetene
Rehabiliteringssenteret har to trenings- og behandlingssaler med moderne utstyr, treningskjøkken, testrom, samtalerom og varmtvannsbasseng.

Rehabilitering
Rehabilitering er ikke en behandlingsform, men en måte å arbeide på. I samarbeid med den enkelte bruker, og med utgangspunkt i henvisningsgrunnen, arbeider vi planlagt, målrettet og tidsavgrenset med hensiktsmessige tiltak for at brukeren skal kunne fungere så godt som mulig i sitt daglige liv.
For at det skal bli helhet over tiltakene, er det oftest nødvendig at flere fagpersoner deltar i samarbeidet.
Det betyr at tiltakene kan foregå både i behandlingsrom og basseng (f.eks. behandling v/fysioterapeut), i brukers hjem (f.eks. boligtilpasning v/ergoterapeut), i treningssal (f.eks. hjelpemiddeltilvenning v/miljøarbeider) eller i samtalerom (f.eks. akseptering av ny livssituasjon).

Hvem får behandling ved Rehabiliteringssenteret?
- voksne hjemmeboende med behov for ergoterapi
- voksne hjemmeboende som trenger fysioterapi og har sammensatt problematikk og/eller behov for tverrfaglig samarbeid.
Tjenester gis bare på dagtid, dvs. senteret har ikke døgnrehabilitering.
Behandling i hjemmet gis i perioder der det ikke er mulig for brukeren å komme til senteret, når funksjonstrening er mest hensiktsmessig å utføre i nærmiljøet og ved boligtilrettelegging og hjelpemiddeltilpassing.
Ergoterapeutene og fysioterapeutene i den kommunale tjenesten dekker korttids- og langtidsavdelingene ved kommunens sykehjem.

Hvem kan henvende seg til Rehabiliteringssenteret?
Brukeren selv, pårørende, fastleger, andre behandlere, opptreningesentrer, sykehus, m.fl.
Alle er velkommen til å ringe for en samtale dersom det er tvil om senteret har det behandlingstilbudet det er behov for.

Aktivitetene ved senteret:
Individuelle fysioterapitiltak
Individuelle ergoterapitiltak

Grupper:
Basseng (v/fysioterapeut og miljøarbeider)
Balansekurs (v/fysioterapeut, ergoterapeut og miljøarbeider)
Balansegruppe (v/fysioterapeut)
Selvtrening/styrke (v/fysioterapeut og miljøarbeider)
Nevro (v/fysioterapeut og miljøarbeider)
Lunge (v/fysioterapeut)

Vårhalvårets grupper avsluttes i starten av juni. Nye grupper starter i august/september.

Hvordan komme i kontakt med Rehabiliteringssenteret?
Ring vår ekspedisjon på tlf. 67 91 63 45 (hverdager kl. 08.00-10.30 og 13.00 - 14.30).