Helsestasjon for sped- og småbarn

Smitteverntiltak ved helsestasjonene

 • Du må ha forhåndsavtalt time
 • Kun en foresatt kan følge, ingen søsken
 • Bruk hånddesinfeksjon som er tilgjengelig ved inngangsparti
 • Ved ankomst henved deg til sekretær
 • Tilbudet ved helsestasjonen kan avvike fra det ordinære helsestasjonsprogrammet. Avtaler kan derfor bli avlyst/endret på kort varsel.
  • De minste og alle vaksiner blir prioritert.
  • Dere kan bli bedt om å møte ved den andre helsestasjonen.
  • Konsultasjonstiden kan bli kortere
  • Telefonkonsultasjoner kan bli tilbudt.
 • Nybakte familier - Det blir for tiden ikke tilbudt hjemmebesøk, første besøk blir holdt på helsestasjonen. Begge foreldre er velkommen til denne timen.
 • 2år og 4års kontroller er forsinket. Ved behov eller bekymring, ring din helsestasjon.

Lørenskog kommune har to helsestasjoner for små- og spedbarn

Lørenskog helsestasjon

Festplassen 1 (Lørenskog hus, 7. etasje)
1473 Lørenskog

Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog

Tlf: 67 20 17 80
E-post: lorenskog.helsestasjon@lorenskog.kommune.no

Åpningstider: 08.00 - 15.00. (Telefontider 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Lunsj: 11.30 - 12.30

Veietider: timebestilling

Ansvarlig 

Avdelingsleder Angelika Johnsen
Tlf: 67 20 17 80
E-post: angjoh@lorenskog.kommune.no 

Fjellhamar helsestasjon

Lørdagsrudveien 2
1472 Fjellhamar

Tlf: 67 20 16 90
E-post: fjellhamar.helsestasjon@lorenskog.kommune.no

Åpningstider: 08.00 - 15.00. (Telefontider 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Lunsj: 11.30 - 12.30

Veietider: timebestilling

Ansvarlig

Avdelingsleder Margrethe Ravn
Tlf: 67 20 16 90
E-post: mra@lorenskog.kommune.no

Virksomhetsleder

Marion Kilde
E-post: markil@lorenskog.kommune.no

Helsestasjonens hovedoppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for foreldre/foresatte og barn.

Helsestasjonen er et gratis kommunalt tilbud og vårt formål er å ivareta sped- og småbarns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det omfatter tiltak som kan fremme helse, forebygge sykdom og skade.

Til alle brukere ved helsestasjonen

 

VENNLIGST:

 • Møt opp 10 min. før timeavtale
 • Gi beskjed i god tid dersom du ikke kan komme
 • Ta med teppe eller håndkle som barnet kan ligge på.

Syke barn

Friske barn er velkommen på helsestasjonen. Syke barn må utsette timen sin og eventuelt kontakte fastlegen.

Helsestasjonstilbudet

I Lørenskog er det utarbeidet en plan for helsestasjonsvirksomheten. I denne inngår følgende helsestasjonskontroller hos helsesykepleier:

1. besøk på helsestasjonen (innen 10 dager etter fødsel)

2-4 uker gruppe/individuell
6 ukers kontroll m/lege
3 mnd kontroll
4 mnd gruppe/individuell
5 mnd kontroll
6 mnd kun lege

7-8 mnd gruppe/individuell
10 mnd individuell
12 mnd m/lege
15 mnd individuell
2 års kontroll m/lege
4 års kontroll

Det settes av 20-30 min til hver konsultasjon, ekstrakonsultasjoner avtales ved behov.

Gruppetime hos fysioterapeut:

Holdes hver torsdag kl. 12.15.-.13.15. ved Lørenskog hus. Dette er et engangs tilbud til foreldre med nyfødte barn. Det gis informasjon og råd om motorisk stimulering og gunstig håndtering av barnet.

To babyer - Klikk for stort bildeBrosjyrer og informasjon

Vi har laget en egen side med digitale utgaver av brosjyrene våre og linker til annen informasjon for småbarnsforeldre.

Landsgruppen av Helsesykepleiere har laget denne animasjonsfilmen som forklarer hvorfor det er viktig at barnet får en sunn oppvekst for optimal hjerneutviklingen de første leveårene. Vold, stress, og uforutsigbart miljø skader denne utviklingen.

Filmen skal brukes på alle helsestasjoner rundt om i Norge som en del av en større informasjonskampanje rettet mot nybakte foreldre:

Norsk: I trygge hender

Engelsk: In safe hands

Andre nyttige lenker:

Helsestasjons- og skolehelsetjenestens vaksinasjonsprogram

Info om VO-teamet (PDF, 117 kB)

Helsestasjon for ungdom

Trygg Trafikk