Brosjyrer og informasjon om barn fra 0 til 6 år

Her har vi samlet en rekke brosjyrer som gir råd og hjelp til deg som har spedbarn. 

Du kan få alle brosjyrene i papirform på helsestasjonen hvis du ønsker det.

colourbox.com - Klikk for stort bilde Colourbox Til alle brukere ved helsestasjonen

VENNLIGST:

- Møt opp 10 min. før timeavtale

- Gi beskjed i god tid dersom du ikke kan komme

- Ta med teppe eller håndkle som barnet kan ligge på.

Syke barn

Friske barn er velkommen på helsestasjonen. Syke barn må utsette timen sin og eventuelt kontakte fastlegen.

Her er våre brosjyrer

Helsestasjon - våre brosjyrer

Alkohol

Endret oppførsel pga alkohol skaper utrygghet hos barn (PDF, 198 kB)

Alkohol,  og  særlig  vin,  har  blitt  en  større  del  av  det  sosiale  samværet med venner og familie, og det drikkes stadig oftere med barn til stede. 
Forbruket er doblet på ti år både blant voksne og hos ungdom.
Bevisste foreldre – en god start er et forebyggingsprogram utviklet av Blå Kors. Vi ønsker foreldre som er bevisste på sammenhengene mellom egen bruk /egne holdninger og barnas forhold til alkohol, for å begrense de skadevirkningene vi vet er en følge av et økende alkoholforbruk.

Amming

Ammehjelpen

Oversikt over råd og hjelp til amming.

Amming og morsmelk

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet ditt. Her er råd og informasjon til deg som ammer.

Råd til ammende

Morsmelk er det aller beste babyen din kan få, men visste du at næringsinnholdet i melken din påvirkes av hva du spiser?

Barn og seksuell utvikling
Barneeksem

Råd ved barneeksem (PDF, 88 kB)

Barneeksem er vanlig, og de fleste blir kvitt det i 3- års alder. Det er sjelden en finner en allergisk årsak til eksemet, men barn med eksem får oftere allergiske plager – både eksem og allergi tilhører de atopiske sykdommene, som har med ømfindtlighet å gjøre.

Ernæring

Mat og måltider for spedbarn

Her finner du Helsedirektoratets anbefalinger og råd om amming, morsmelkerstatning, D-vitamintilskudd og introduksjon av fast føde. Det gis også praktiske råd ved små og store problemer knyttet til mat og måltider, og råd for sunn vekst og vektutvikling.

Brosjyren er oversatt til disse språkene:

Informasjon om vitamin D dråper

Vitamin D er et vitamin som er viktig for skjelettet og tennene våre. Vitaminer er stoffer som er helt nødvendige for at kroppen skal kunne fungere. De forskjellige vitaminene har ulike og viktige oppgaver i kroppen vår – selv om vi bare trenger dem i ørsmå mengder.

Feber

Gode råd når barnet ditt har feber (PDF, 451 kB)

Feber er kroppstemperatur på 38,0º C eller mer målt i endetarmen. Barn får lettere feber enn voksne, og de får ofte høyere feber. Feber er et viktig ledd i kroppens forsvar mot infeksjoner. Det er et svært vanlig sykdomstegn, men ingen sykdom i seg selv.

Fødselsdepresjon

Det er ikke alltid like fantastisk..... (PDF, 2 MB)

Det er helt normalt og ha følelsesmessige svingninger i forbindelse med graviditet og fødsel, også for den blivende far. For de fleste dreier det seg om lettere følelsesmessig uro, men for noen blir det en tyngre tilstand som varer over tid.

Motorisk utvikling
Sikkerhet i bil

Sikring av barn i bil

Et usikret barn kan bli alvorlig skadet, selv i lave hastigheter. Sørg derfor alltid for å sikre barnet ditt, også på korte turer.
Montér barnesikringsutstyret etter produsentens anvisninger, og bruk det riktig.
Alle barneseter er inndelt i vektklasser, og det er viktig å følge disse klassene.

Brosjyre om sikring av barn på seks språk (norsk, engelsk, polsk, somalisk, arabisk, tigrinja)

Småbarn og skjermbruk

Småbarn og skjermbruk - en god start

Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan foresatte legge til rette for at barna skal få en god start? Hvilke valg skal man treffe helt i starten? Dette heftet gir deg noen tips og sjekklister til å  hjelpe deg i gang.

Hva skjer med babyen din når du gir oppmerksomheten til mobilen?

Klipp fra NRK Viten.

Sovemiljø
Tenner

Puss og puss fra første tann

Unngå ulykker og skader

Barns miljø og sikkerhet, 0 - 6 måneder (engelsk, somali, arabisk, urdu)

Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år (engelsk, somali, arabisk, urdu)

Disse brosjyrene tar for seg de vanligste situasjonene der skader og ulykker kan skje i løpet av barnets to første år. For noen kan enkelte av rådene virke selvfølgelige, men i en travel hverdag kan det være en utfordring å tenke på alt. Disse brosjyrene kan brukes som en huskeliste.

 

 

Utenlandsreiser

Planlegger du å reise utenlands med små barn? (PDF, 2 MB)

Vaksinekontoret har utarbeidet en brosjyre for å øke kunnskapen til foreldre som planlegger å ta med små barn på feriereiser, og for å hjelpe familier til å forebygge helserelaterte komplikasjoner på sin feriereise. Det er en rekke sykdommer og tilstander med høy forekomst i (sub)tropiske områder som i større og mer alvorlig grad rammer barn.

Vaksinekontoret i Lørenskog

Vaksiner

Barnevaksinasjonsprogrammet

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom i Norge omfatter vaksiner mot 12 forskjellige sykdommer: rotavirus, difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitt B, pneumokokksykdom, meslinger, kusma, røde hunder og humant papillomavirus (HPV) som kan forårsake livmorhalskreft. Noen barn tilbys også vaksine mot tuberkulose.

Alle disse sykdommene kan være livstruende eller gi alvorlige følgetilstander.

 

I trygge hender

Landsgruppen av Helsesøstre har laget denne animasjonsserien som forklarer hvorfor det er viktig at barnet får en sunn oppvekst for optimal hjerneutviklingen de første leveårene. Vold, stress, og uforutsigbart miljø skader denne utviklingen.

This movie is also available in English.

Kontaktinformasjon til helsestasjonene

Vi oppfordrer alle foreldre til å følge oss på Facebook for å få informasjon

Lørenskog helsestasjon
Festplassen 1 (Lørenskog hus)
1473 Lørenskog
Tlf: 67 20 17 80
E-post: lorenskog.helsestasjon@lorenskog.kommune.no

Åpningstider: 08.00 - 15.00. (Telefontider 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Lunsj: 11.30 - 12.30

Veietider: tirsdag og torsdag fra 12.30. - 14.00.

Ansvarlig: Ledende helsesøster Sigrun Galtvik Dahlen

Fjellhamar helsestasjon
Lørdagsrudveien 2
1472 Fjellhamar
Tlf 67 20 16 90
E-post: fjellhamar.helsestasjon@lorenskog.kommune.no

Åpningstider: 08.00 - 15.00. (Telefontider 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Lunsj: 11.30 - 12.30

Veietider: onsdag og torsdag fra 12.30 - 14.30.

Ansvarlig: Ledende helsesøster Margrethe Ravn.