Helsestasjon for sped- og småbarn

Lørenskog kommune har to helsestasjoner for små- og spedbarn:

Vi har også helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste og vaksinekontor 

Lørenskog helsestasjon
Festplassen 1 (Lørenskog hus)
1473 Lørenskog
Tlf: 67 20 17 80
E-post: lorenskog.helsestasjon@lorenskog.kommune.no

Åpningstider: 08.00 - 15.00. (Telefontider 08.00-10.30 og 13.00-14.30)

Lunsj: 11.30 - 12.30

Veietider: tirsdag og torsdag fra 12.30. - 14.00.

Ansvarlig: Ledende helsesykepleier Sigrun Galtvik Dahlen

Tlf: 67 20 17 14

E-post: sda@lorenskog.kommune.no                                  

Fjellhamar helsestasjon
Lørdagsrudveien 2
1472 Fjellhamar
Tlf 67 20 16 90
E-post: fjellhamar.helsestasjon@lorenskog.kommune.no

Åpningstider: 08.00 - 15.00. (Telefontider 08.00-10.30 og 13.00-14.30)

Lunsj: 11.30 - 12.30

Veietider: onsdag og torsdag fra 12.30 - 14.30.

Ansvarlig: Ledende helsesykepleier Margrethe Ravn

Tlf: 67 20 16 95

E-post: mra@lorenskog.kommune.no

Virksomhetsleder: Ellinor Ørnes
Tlf: 67 20 17 03
E-post: eor@lorenskog.kommune.no

Ny tittel - helsesykepleier

Visste du at helsesøstrene fra 01.01.19 har fått ny tittel - helsesykepleier.

Landsgruppen av Helsesykepleiere NSF, har gitt ut informasjon i forbindelse med endringen, og innleder med at;

«Utenom navneendringen har ingenting forandret seg. Vi er fortsatt kunnskapsrike sykepleiere med videreutdanning/master og jobber for å hjelpe barn og unge med spørsmål og utfordringer innen helse.

Les mer om helsesykepleier (nsf.no).

(som er denne linken:

http://helsesykepleier.nsf.no/info/?fbclid=IwAR2QmAnJz215SZR1ea_E7TkLrjnK39jHBMrCABZ7jxDBqrSmhL4SII9wCjA

Helsestasjonens hovedoppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for foreldre/foresatte og barn.

Helsestasjonen er et gratis kommunalt tilbud og vårt formål er å ivareta sped- og småbarns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det omfatter tiltak som kan fremme helse, forebygge sykdom og skade.

I Lørenskog er det utarbeidet en plan for helsestasjonsvirksomheten. I denne inngår følgende helsestasjonskontroller hos helsesøster:

Hjemmebesøk                        8 mnd gruppe/individuell
6 ukers kontroll m/lege         10 mnd individuell
8 ukers samtale                    12 mnd m/lege                       
3 mnd kontroll                       15 mnd gruppe/individuell        
4 mnd gruppe/individuell        2 års kontroll m/lege
5 mnd kontroll                        4 års kontroll 
6 mnd m/lege

 

Det settes av 20-30 min til hver konsultasjon, ekstrakonsultasjoner avtales ved behov.

Brosjyrer og informasjon

Vi har laget en egen side med digitale utgaver av brosjyrene våre og linker til annen informasjon for småbarnsforeldre.

 

Nyttige lenker:

Helsestasjons- og skolehelsetjenestens vaksinasjonsprogram

Åpen barnehage - Lørenskog kommune (DOCX, 263 kB)

Info om VO-teamet (PDF, 117 kB)

Helsestasjon for ungdom

Fant du det du lette etter?