Kreftkoordinator - kontaktperson for kreftpasienter og deres pårørende

Klikk for stort bildeHilde Merete Stoltz Foss - KreftkoordinatorHar du, eller kjenner du noen som har kreft?

Kreftkoordinator er en tjeneste i kommunen som ikke styres av vedtak og det trengs ingen henvisning for å ta kontakt. 

Kreftkoordinatoren møter kreftrammede i ulike faser.

Det kan være brukere med nyoppdaget sykdom, brukere under aktiv behandling, eller brukere som er ferdigbehandlet og er under rehabilitering.

Kreftkoordinatoren møter også kreftrammede som ikke kan bli frisk av sin kreftsykdom, der fokuset blir lindring og omsorg inntil døden.

Fokus er best mulig kreftomsorg og tilbud til den kreftrammede og dens pårørende i kommunen. Stillingen favner mennesker i alle faser av sykdommen og alle aldre.

Kreftkoordinator kan:

  • Veilede den kreftrammede og deres pårørende på en best mulig måte for å tilrettelegge hverdagen
  • Gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, symptomlindring og pleie og omsorg ved livets slutt
  • Tilby støttesamtaler til den kreftrammede og dens pårørende
  • Bidra til å samordne tilbud og tjenester til den kreftrammede og dens pårørende   
  • Samarbeide med fastleger, kommunens tjenester, A-hus eller behandlende sykehus, ressurssykepleiere, skoler, barnehager m.fl.
  • Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen
  • Støtte de etterlatte i ukene etter dødsfallet

Det er vanskelig å skulle møte alle kreftrammede i kommunen, derfor vil kreftkoordinatoren være mest brukernær til de som har spesielt behov for oppfølgning, eller de som ikke har andre kommunale helsetjenester.

I tillegg til direkte pasientrettet arbeid har hun også ansvar for gode rutiner og systemer i kommunens kreftomsorg, og kan bidra med kompetanse i form av med undervisning, råd og veiledning til helsepersonell.

Kontakt

Hilde Merete Stoltz Foss

Kreftkoordinator

Telefon: 94 88 55 04 / 67 93 46 01

Mail: hilfos@lorenskog.kommune.no