Skolehelsetjenesten

Klikk for stort bilde

 

Ansvarlig for skolehelsetjenesten er:

Virksomhetsleder Kristin Liset

Tlf: 67 20 17 03

E-post:  krilis@lorenskog.kommune.no

Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler og videregående skole.

Helsetjenesten i skolen arbeider for å fremme elevenes totale helse og å forebygge sykdom og skade. Videre arbeider helsetjenesten sammen med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat for å forsøke å løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til elevens skolesituasjon.

Hver barneskole har helsesykepleier og lege som har kontorer i eller nær skolen.
Hver ungdomsskole og videregående skole har helsesykepleier som har kontorer i eller nær skolen.
Det er faste åpningstider.

Helsetjenesten for elevene er målrettet og tilpasset behov og risiko. Det drives ikke behandlende virksomhet som hos fastlegene, men helsetjenesten i skolen henviser til videre undersøkelser og behandling hvor det er aktuelt.
Dersom du ønsker kontakt med skolehelsetjenesten gjøres dette best via helsesykepleier.

Tverrfaglig samarbeidssystem I Lørenskog kommune har en gjennom flere år utviklet et samarbeidssystem for tilrettelegging av råd, veiledning og hjelp til foreldre. Samarbeidssystemet består av tverrfaglige møter, og er et tilbud til foreldre om å møte flere fagpersoner for å drøfte små eller store bekymringer om barna eller deres situasjon. Både foreldre selv, skolehelsetjenesten og skole kan ta initiativ til slike møter.