Hjelpemiddeltjenesten

Ved kortvarig behov for tekniske hjelpemidler, skal den kommunale hjelpemiddeltjenesten brukes.

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten har ansvaret for hjelpemiddeltjenesten.

 

Hjelpemiddeltjenesten låner ut enkle tekniske hjelpemidler som transportrullestoler, krykker, rullatorer, toalettforhøyere, rullestoler m.m. Lånetiden er begrenset til ca 3 måneder, men kan forlenges. Ingen behovsutprøving eller søknadsskjema. Lånet er gratis.

Hjelpemidlene må fortrinnsvis hentes og returneres av lånetaker eller pårørende, men ved behov kan hjelpemiddeltjenestens ansatte bistå med transport.

Hjelpemiddeltjenesten bistår med enkel service, reparasjon og vedlikehold på tekniske hjelpemidler på varig utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral. Om det er behov for større reparasjoner, sender vi hjelpemidlet inn til NAV Hjelpemiddelsentral. Fastmontert utstyr repareres etter vurdering og bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Ved behov for akutt reparasjon av hjelpemidler utenfor vår åpningstid, kontakt NAV Hjelpemiddelsentral sin akuttvakt. Se www.nav.no for mer informasjon.

Hjelpemiddeltjensten er mottakssted for tekniske hjelpemidler som skal utleveres eller returneres fra/til NAV Hjelpemiddelsentral.

Se www.nav.no for mer informasjon om tekniske hjelpemidler på varig utlån.

Trenger du veiledning for å finne riktig hjelpemiddel, kontakt ergoterapitjenesten i kommunen.

 

Kontaktinformasjon

Telefon og besøkstid: tirsdag, onsdag, fredag kl 08.00-10.00 og 14.00-15.00

Adresse: Mailandveien 26.

Telefon:  67 20 17 25, e-post: hjelpemiddeltjenesten@lorenskog.kommune.no

Fant du det du lette etter?