Legevakt

Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

 

Legevakt

Nedre Romerike Legevakt, Romerike helsebygg, Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm. Telefon: 116 117

Trykk her for å finne veien til legevakten.

Legevakten tilbyr hjelp til deg som opplever akutt sykdom, skade eller krise. På Legevakten må vi prioritere de sykeste pasientene først, og dette vurderes ut fra en standard som brukes over hele landet.

Nedre Romerike legevakt er et tilbud til kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Fet.

Flateby kan benytte denne legevakta i helger og på hverdager etter 1800.

Åpningstider

Døgnåpent hele året. Ring 116 117 (nytt nasjonalt legevaktnummer)

Hvis du er utenfor legevaktsdistriktet, og trenger å komme i kontakt med oss,
ring 66 93 66 93. Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.
 

Hva legevakten kan hjelpe med

 • Legevakten tilbyr hjelp ved akutte sykdommer, skader og kriser.
 • Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring eller annet akutt behov.
 • Legevakten kan kontaktes ved behov for akutt legehjelp i hjemmet.
 • Ved behov for legehjelp skal man som hovedregel henvende seg til egen fastlege.

Bruk legevakten riktig

Legevakten er åpen for personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag. Legevakten er ikke et kveldsåpent legekontor. I alvorlige enkelttilfeller kan vakthavende lege etter vurdering avtale sykebesøk hjemme hos pasienten.

 • Overvei alltid om du kan vente til neste dag
 • Ring legevakten – problemet kan kanskje løses per telefon
 • Ta eventuelt kontakt med egen fastlege

Hva kan vente til neste dag?

Eksempler på tilstander som kan vente til neste dag:

 • Feber hos barn hvor allmenntilstanden er god
 • Hoste, vondt i halsen forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber
 • Uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager

Hva skal ikke til legevakten?

Eksempler på ting som ikke skal til legevakt:

 • Sykemeldinger hvor behandling ikke er påkrevet
 • Fornying av resepter (med unntak av livsviktige medisiner)
 • Resepter på A og B-preparater
 • Kontroll og utredning av kroniske sykdommer
 • Lege og helseattester
 • Injeksjonssetting (eks. B-12 sprøyter, Kenacort)
 • Innleggelse av prevensjonsmidler (eks. spiral)

Ventetid

Helsepersonalet vurderer alvorlighetsgraden sammen med vakthavende lege. Alle skal få best mulig profesjonell hjelp for sine problemer, men du vil kunne oppleve ulik ventetid avhengig av alvorlighetsgraden.

Eksempler på tilstander som behandles uten ventetid:
 • Alvorlige brystsmerter
 • Alvorlige pusteproblemer
 • Mistanke om akutt livstruende sykdom
 • Alvorlige allergiske reaksjoner
 • Svært alvorlige skader

Eksempler på tilstander som gir noe ventetid, men får prioritet fremfor andre:

 • Alvorlige psykiske lidelser
 • Vold- og voldtektsofre
 • Svært nedsatt allmenntilstand
 • Mistanke om akutt alvorlig sykdom
 • Sterke smerter
 • Sår og brannskader
  Eksempler på tilstander som vanligvis ikke prioriteres foran andre:
 • De fleste infeksjoner, øyekatarr, ørebetennelse, blærekatarr
 • Allergiske hudreaksjoner og lignende
 • Korsryggsmerter
 • Små sår

Anbefalt utstyr i hjemmet

Du bør ha følgende reseptfrie medisiner og utstyr i hjemmet:

 • Febernedsettende tabletter/stikkpiller
 • Nesedråper
 • Hostemixtur
 • Temperaturmåler
 • Sårdesinfeksjonsmiddel (eks. Pyrisept) og plaster
 • Allergimedisin (eks. Cetirizin, Zyrtec, Kestine)

Priser

Husk at du må betale etter at du har besøkt legevakten. Egenandel for konsultasjoner på legevakten er statlig regulert. 
Se prisliste på helsenorge.no.

Du kan betale med kort eller kontanter i betalingsautomaten vår, men merk at maskinen ikke tar femhundrelapper.

Parkering

Informasjon om parkering utenfor legevakten står på nettsidene til Romerike Helsebygg.

Kommunens kriseteam

Ved psykososiale kriser har Lørenskog kommune et kriseteam som kan bistå. Det er politiet eller legevakten som ved behov varsler kriseteamet. Ved behov for kontakt med kriseteamet kontaktes Nedre Romerike legevakt (Telefon 66 93 66 93)