Velkommen til Lørenskog kommunes sider om psykisk helse og rusomsorg

Her får du informasjon om hva vi kan hjelpe deg med om du eller noen rundt deg har utfordringer med psykisk helse eller rusavhengighet.

Lavterskel psykisk helse

Her finner du informasjon om forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH), som bistår hele befolkningen i Lørenskog med forebyggende psykisk helsearbeid. De kan hjelpe deg med lettere til moderate psykiske helsevansker. 

Psykolog med pasient - Klikk for stort bilde colourbox.com   

Rusomsorg og psykisk helse

Her finner du informasjon om vårt tilbud til Lørenskogs innbyggere som ønsker råd, veiledning eller hjelp i forhold til moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.
 

Støttegruppe - Klikk for stort bilde colourbox.com   

Er du akutt bekymret for deg selv eller noen andre?

 • Ring legevakt: 116 117
 • Kontakt fastlege og be om øyeblikkelig hjelp-time
 • Ring 113 ved livstruende skader

Hjelpetelefoner

 • Alarmtelefon barn og unge (åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året): 116 111
 • Kirkens SOS
 • Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon: 116 123
 • Røde kors
  • Kors på halsen – samtaletilbud for barn og unge: 800 33 321 eller chat/skriv e-post på www.korspahalsen.no
  • Åpent mandag-fredag 14-22
 • DIXI Ressurssenter for voldtatte: 22 44 40 50
 • Anonyme alkoholikere: 911 77 770 (åpent 11-15 hverdager og 18-22 alle dager)
 • LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: 22 36 17 00 (hverdager 9-15) og post@leve.no