Velkommen til Lørenskog kommunes sider om psykisk helse

 Her får du informasjon om hva Lørenskog kommune kan hjelpe deg med om du eller noen rundt deg har psykiske helseplager. Vi formidler også kunnskap for at du skal kunne forstå og støtte deg selv og andre på en best mulig måte

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH)

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) bistår hele befolkningen i Lørenskog kommune med forebyggende psykisk helsearbeid, samt klinisk oppfølging av personer med lettere til moderate psykiske helsevansker. Det kliniske arbeidet består bl.a. av samtaler med barn og deres foreldre, individuelle samtaler med den voksne befolkningen, samt telefonrådgivning. FPH driver videre utstrakt veiledning og undervisning av kommunenes ansatte, samt div. kurs og helseopplysning for befolkningen.

 

Kortidstilbud for voksne

FPH har et lavterskeltilbud for voksne innbyggere (over 18 år) med lette til moderate psykiske helseplager som angst og depresjon. Behandlingstilbudet er et kortidstilbud med rådgivning, veiledning, kurs/undervisning og strukturert psykologisk behandling ( i gjennomsnitt 6-8 samtaler ). Ingen henvisning er nødvendig og tilbudet er gratis.

For henvendelser ta kontakt på telefon 67 20 16 40. Vi vil sette opp en vurderingssamtale over telefon med deg og en av psykologene våre som vil ringe tilbake innen et par uker.

Henvendelser til lavterskeltilbudet for voksne og barn/unge kan ikke lenger sendes via e-post. Vi viser til oppgitte telefontider.

Les mer om kortidstilbud for voksne

 

Korttidstilbud for barn

FPH tilbyr 6-8 samtaler i forbindelse med utfordringer knyttet til barn under 18 år. Foreldre eller andre kan ta kontakt. Ingen henvisning er nødvendig. Vi setter pris på alle henvendelser – store og små. 

For henvendelser ta kontakt på telefon 67 20 16 40. Vi vil sette opp en vurderingssamtale over telefon med deg og en av psykologene våre som vil ringe tilbake innen et par uker.

Henvendelser til korttidstilbudet kan ikke sendes via e-post og vi viser til oppgitte telefontider.

Les mer om korttidstilbud for barn

Pappakurs

Nybakt pappa? Lyst til å lære mer om hvordan å forstå og håndtere noen av utfordringene i din nye tilværelse, sammen med andre fedre? Da er dette kurset noe for deg!

Kurset er gratis og går over 5 mandager: 05.10, 12.10, 26.10, 02.11 og 16.11.
Fra kl 15:00 - 16:30

Sted: Lørenskog Hus, 8. etasje

For å delta ring 67201640 eller send e-post til fph@lorenskog.kommune.no. Merk eposten med pappakurs.

Les mer om pappakurset her

Søvnskole

Søvnskolen formidler oppdatert kunnskap om søvn og gir deltakerne råd for å bedre søvn og søvnvaner. Søvnskolen er gratis og består av 4 samlinger fordelt på 4 uker. Hver samling varer i 2 x 45 minutter.

Les mer om søvnskolen

Brosjyrer

Her finner du brosjyrer med mer informasjon om arbeidet vårt:

 

Samarbeid med Ahus

Lørenskog kommune samarbeider med Ahus om å tilby psykiske helsetjenester: DPS Nedre Romerike gir tilbud til voksne over 18 år, mens BUP Nedre Romerike retter seg mot barn under 18 år. BUP/DPS Nedre Romerike gjennomfører blant annet utredninger, psykologisk rådgivning og behandling og har kompetanse til å håndtere moderate til alvorlige psykiske helseplager. Du trenger henvisning fra din fastlege for å kunne motta dette tilbudet. Hvis du har spørsmål kontakt gjerne Ahus direkte på dagtid (BUP Nedre Romerike: 63 89 40 40, DPS Nedre Romerike: 63 89 40 00).

 

Akutt?

Fastlegen er hovedkontaktpunktet ditt ved akutte psykiske helseplager. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig kan du kontakte de følgende:

 

Kontaktinformasjon psykisk helse
Instans Telefon Åpningstid Ringes når
Nødtelefon 113 Hele døgnet Hvis du opplever at situasjonen er farlig eller lett kan bli det
DPS Nedre Romerike 63 89 41 10 Dagtid: 08:00-15:45 På dagtid for voksne personer (18 år eller eldre)
BUP Nedre Romerike 63 89 40 40 Dagtid: 08:00-15:45 På dagtid for barn og unge (17 år eller yngre)
Nedre Romerike Legevakt 116117 Kveldstid/natt: 15:30-08:00. Døgnåpent i helger/helligdager På kveldstid når DPS/BUP Nedre Romerike er stengt

 

Avdelingsleder Kjersti Hildonen er ansvarlig for tjenesten Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune.

Tlf. 67 20 16 40
E-post: FPH2@lorenskog.kommune.no (ikke send helseopplysninger på epost)
Facebook: Forebyggende psykisk helsetjeneste - Lørenskog kommune