Kurs og samtalegrupper

Samtalegruppe for deg som har levd med vold

Har du opplevd å være redd for en partner, følt deg ydmyket eller kontrollert? Har du blitt presset til å gjøre noe mot din vilje eller blitt hindret fra å gjøre som du vil? Lever du i dag med konsekvenser av volden og strever med å finne
veien videre?

Mange voldsoverlevere opplever at livet fortsetter å være utfordrende også etter at forholdet til voldsutøver er avsluttet. Mange kan kjenne på ensomhet, sorg, utrygghet og forvirring. Det kan være vanskelig å stole på nye mennesker og etablere seg i en ny livssituasjon.

Samtalegruppe

Fra høsten 2020 finnes det en samtalegruppe for deg og andre med lignende erfaringer. Hver gruppe møtes halvannen time hver uke i et halvt år. Neste gruppe startet opp i mars 2021. Gruppen ledes av to psykologer som også vil undervise om temaer som grenser, selvfølelse og relasjoner. Hver gruppe vil bestå av ca. 6-12 deltagere og er åpen for voksne mennesker av alle kjønn, bosatt på Romerike. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.

Kontakt

Har du spørsmål eller er interessert i å delta i samtalegruppen?
Ring Forebyggende psykisk helsetjeneste på tlf. 67 20 16 40

Last ned brosjyren til samtalegruppen (PDF, 6 MB)