Skrevet av psykolog Kristian Torbergsen
ved Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) Lørenskog kommune

Om utvikling hos barn og ungdom

Barne- og ungdomstiden byr på flere utviklingsoppgaver som må løses. Barn og ungdommer skal utvikle seg både sosialt, fysisk, følelsesmessig og tankemessig. Det er en iboende drivkraft som leder oss mot vekst og utvikling som mennesker. Dette gjør at det på ulike tidspunkt i livet oppstår perioder der det som fungerte før ikke lenger fungerer like godt fordi barnet/ungdommen har nye behov som knytter seg til bestemte utviklingsoppgaver. Dette krever tilpasning både fra barnet/ungdommen og fra foreldre/andre voksne for at utviklingen skal gå i en positiv retning. Samtidig er det viktig å huske at barn og ungdommer alltid trenger at foreldre er større, sterkere, kjærlighetsfulle, omsorgsfulle, varme og støttende i det barnet trenger. Dette er en grunnholdning som alltid må følge foreldrene i møte med sine barn.

1. Se følelsen – gjenkjenne følelsen

Identifiser følelsesmessige signaler som barnet gir deg.

Studer barnet ditt; kroppsholdningen; hva forteller den deg? Hvordan ser ansiktet ut? Hva kjenner magefølelsen din? Vær oppmerksom på hva som settes i gang av dine egne følelser

Skrevet av Magnhild Freuchen, journalist 

Mange foreldre opplever store utfordringer hver gang de skal forlate barnet sitt for kortere eller lengre perioder. Men trå varsomt, foreldrenes reaksjon kan forsterke problemet enten de bagatelliserer det eller tar for mye hensyn, forteller eksperter.

Av Kine F Tømmerdal

Ifølge Psykolog Renate Horgheim, er det viktig å ha en åpen og ærlig dialog med barna sine om koronaviruset.

Skrevet av Gretchen Schmelzer, CIRCLE OF SECURITY

Kjære foreldre!

Dette er brevet jeg ønsker jeg kunne skrive.

Kampen vi har akkurat nå. Jeg trenger den. Jeg kan ikke si deg dette, fordi jeg ikke har språk for det, og det ville uansett ikke gitt noe mening.

Men jeg trenger denne kampen. Virkelig. Jeg trenger å hate deg akkurat nå og jeg trenger deg til å tåle det. Jeg trenger at du overlever at jeg hater deg og at du hater meg. Jeg trenger denne kampen, selv om også jeg hater det.

Skrevet av psykolog Kristian Torbergsen ved Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) Lørenskog kommune

Alle barn trenger og setter pris på å snakke med foreldrene sine om hvordan de har det. De liker godt at dette skjer fast hver dag. Ved å innføre en «barnets tenkeboks» kan du legge til rette for gode samtaler med barnet ditt. Det kan være nok med så lite som 15-30 minutter hver dag som er satt av til å snakke om hvordan barnet har det og hvordan dagen har vært.

Plakat for pappakurs

Nybakt pappa? Lyst til å lære mer om hvordan å forstå og håndtere noen av utfordringene i din nye tilværelse, sammen med andre fedre?

Da er dette kurset noe for deg!

På kurset vil vi utforske både utfordringer og muligheter i den nye rollen – som pappa, partner, venn, sønn.
Dere som snart skal bli pappa, eller har vært det noen år allerede, er også velkomne til å delta. Det viktigste er et ønske om å lære noe nytt.

Kurset ledes av psykologene Kristian Torbergsen og Joacim Skancke. Kurset er gratis!
Kurset går over 5 mandager: 05.10, 12.10, 26.10, 02.11 og 16.11.
Fra kl 15:00 - 16:30

Sted: Lørenskog Hus, 8. etasje

For å delta ring 67201640 eller send e-post til fph@lorenskog.kommune.no. Merk eposten med pappakurs.

 Nå som mange av oss har mer tid til familien på grunn av koronasituasjonen, så kan vi like gjerne ta dette som en øvelse i empatisk lytting og det å være et medmenneske.

Vi mennesker er flokkdyr. Voksne og barn er ikke bare avhengig av å ha andre rundt oss, men vi er avhengige av å ha en følelse av å bli sett. Ved siden av fysisk overlevelse, er det største behovet hos et menneske psykisk overlevelse – å bli forstått, å få bekreftelse, å bli verdsatt. Når folk føler seg forstått, får de ofte en følelse av å bli sett. Dersom vi ikke føler oss forstått av andre, føler vi oss ensomme og triste. Flere kan ha følelsen av å være alene selv sammen med andre, og det kan handle om at deres grunnleggende behov for å bli forstått og verdsatt ikke er tilstede.

Strever du ekstra som forelder nå i disse korona-tider? Da er du i samme båt som de fleste foreldre. Dette er en uvanlig tid for oss alle, hvor vi må leve tettere innpå hverandre enn vanlig. Dette byr naturligvis på ekstra utfordringer både for store og små. Psykolog Renate Horgheim fra Forebyggende psykisk helsetjeneste har laget seks bud til dere foreldre.

 

Et virus som heter Covid-19 flyr over oss. Det er kommet langveis fra, helt fra Kina, og det flyr nå overalt i verden. Det er som et usynlig spøkelse, som kan være overalt og rundt hvert hjørne.