Et genuint møte med andre – empatisk lytting!

Illustrasjonsfoto colourbox.com  Nå som mange av oss har mer tid til familien på grunn av koronasituasjonen, så kan vi like gjerne ta dette som en øvelse i empatisk lytting og det å være et medmenneske.

Vi mennesker er flokkdyr. Voksne og barn er ikke bare avhengig av å ha andre rundt oss, men vi er avhengige av å ha en følelse av å bli sett. Ved siden av fysisk overlevelse, er det største behovet hos et menneske psykisk overlevelse – å bli forstått, å få bekreftelse, å bli verdsatt. Når folk føler seg forstått, får de ofte en følelse av å bli sett. Dersom vi ikke føler oss forstått av andre, føler vi oss ensomme og triste. Flere kan ha følelsen av å være alene selv sammen med andre, og det kan handle om at deres grunnleggende behov for å bli forstått og verdsatt ikke er tilstede.

Kan du komme på en situasjon der du følte deg frustrert over noe, og du ble møtt med noen råd om hva du burde gjøre for å få bort frustrasjonen? Du fikk kanskje en følelse av at den andre personen ikke forsto deg? Når vi mennesker er frustrerte eller triste og disse følelsene tar helt over, så skriker vi ofte etter å bli forstått. Vi leter ikke etter råd for hvordan vi skal komme oss ut av frustrasjonen eller tristheten. Hvis jeg hadde bedt deg om å huske en situasjon der du følte deg forstått, tror jeg at noe av grunnen til at du følte deg forstått var at den andre personen virkelig lyttet til det du hadde å si. Den personen forsøkte å sette seg inn i din forståelse av situasjonen og dermed forsto den personen sannsynligvis også frustrasjonen din. Magisk nok er det ofte det som skal til for at frustrasjonen vår skal lette og at vi føler oss sett og bekreftet som et menneske.

Illustrasjonsfoto colourbox.com  Som individ ser vi på verden gjennom våre egne øyne, og naturligvis tolker vi da ofte andres måte å være på eller andres følelser gjennom våre egne briller. Når du kjenner deg frustrert og din nærmeste sier «Det samme skjedde med meg; det er dette jeg anbefaler:…», vil du sannsynligvis få en følelse av å bli avvist. Når andre voksne eller barn er triste, pleier vi ofte å prøve å få den andre personen ut av den følelsen. Vi kan komme med råd basert på egne erfaringer, vi kan prøve å evaluere det den andre personen sier til oss (om vi er enig eller uenig), tolke hva vedkommende sier («du gjør alltid det fordi…») eller undersøke gjennom vår egen referanseramme eller agenda. Vi gjør det av vår beste intensjon – vi ønsker den andre personen godt. Det vi ikke forstår er at det nødvendigvis ikke er hva den andre personen trenger. Tvert imot får kanskje vedkommende en følelse av at du ikke forstår/elsker ham eller henne.

De ulike eksemplene i forrige avsnitt er det vi kaller selvbiografiske svar. Når vi lytter selvbiografisk til noen, filtrerer vi hva den andre sier gjennom våre egne historier, opplevelser, fordommer, forutinntatthet og verdier. Vi lytter mer for å kunne svare enn å forstå. Det motsatte av dette er empatisk lytting. Hvis vi tenker på det eksemplet nevnt tidligere der den andre personen aktivt forsøker å sette seg inn i hvordan du forstår situasjonen du er i, så er vi inne på hva som kreves for å lytte empatisk til noen. Det handler om at vi må ta et steg ut av vår referanseramme og prøve å lytte og utforske hvordan vår kjære ser på verden, med en nysgjerrig og åpen holdning. Hvis vi virkelig lytter, vil vi etter hvert forstå hvordan den andre personen ser på situasjonen, og vi vil da klare å gi den responsen vedkommende trenger. Dessuten hvis du gjerne vil gi råd som er effektive, hjelper det å forstå personen innenfra, slik at du gir det rådet han/hun trenger, ikke det du tror vedkommende trenger.

Teksten er skrevet av psykolog Harveen Kaur, Forebyggende psykisk helsetjeneste Lørenskog kommune

Illustrasjonsfoto colourbox.com  Når du lytter empatisk til noen, reflekterer du ordene og følelsene til den personen og stiller klargjørende spørsmål som «Når du sier at han ikke stoler på deg, hva mener du?» Du forsøker å øke din forståelse av den andre personen sine følelser og måte å se verden på, og gjennom det øker du også den andres forståelse av seg selv. Det er her du kan skape et rom der dere kan møtes som to individer. Der dere kan få en opplevelse av samhold.

I dagens samfunn med våre tekniske duppeditter har vi lettere for å glemme verdien av å være tilstede for andre mennesker. Vi har glemt verdien av å sette oss selv til side et øyeblikk og sette av tid til å forstå de vi er så glad i. Empatisk lytting kan skape flere magiske øyeblikk med de som betyr noe for oss – partner, barn, venner og kollegaer. Det at du lytter empatisk til noen, kan være med på å lindre deres ensomhet. Du kan gi vedkommende en følelse av å bli sett, bekreftet og verdsatt som menneske. Dette vil igjen sannsynligvis gi den personen et ønske om å gjøre det samme for andre.

Vi kan skape positive ringvirkninger i samfunnet, og nå som mange av oss har mer tid til familien på grunn av koronasituasjonen, så kan vi like gjerne ta dette som en øvelse i empatisk lytting og det å være et medmenneske.